^ Back to Top

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM International Collegiate Programming Contest

ACM International Collegiate Programming Contest

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM International Collegiate ชิงรางวัลมทูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 2014 ACM-ICPC Asia Bangkok Regional Contest ในระดับเอเซียโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแข่งขัน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Algorithms ของนิสิต นักศึกษา
  • เพื่อสร้างกิจกรรมทางวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย
  • เพื่อเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
  • เพื่อเตรียมตัว และยกระดับความสามารถ ในการไปแข่งในระดับนานาชาติ เพิ่มโอกาสเข้าสู่รอบ World Final

กติกาการแข่งขัน
กฎและการตัดสินที่ใช้ในการแข่งขัน อ้างอิงจากกฎการแข่งขันหลักของ ACM-ICPC ในระดับ World Final รวมไปถึงระดับ Regional ของภูมิภาคต่างๆ โดยคณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงบางส่วนให้เข้ากับสภาพการแข่งขันในพื้นที่ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมและผู้ควบคุมทีม รวมถึงผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม ควรอ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความเสมอภาคและความยุติธรรมในการแข่งขัน

ลักษณะการแข่งขัน
แข่งขันเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหา (โจทย์อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ) โดยใช้ภาษา C, C++ หรือ Java เป็นภาษาโปรแกรม เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง ติดต่อกัน ทีมเข้าแข่งขันเลือกทำโจทย์ข้อใดก่อนก็ได้ แต่ละข้อใช้ภาษาโปรแกรมอะไรก็ได้ (C, C++, Java) ทีมที่เข้าแข่งขัน มีสมาชิก 3 คน เป็นนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน

กำหนดระยะเวลา
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 กันยายน 2557

ติดต่อสอบถามที่
https://www.facebook.com/ACMICPCThailandOnline/timeline

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
17 ส.ค. 2014 10:00 to 08 ก.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.