^ Back to Top

U Music Challenge 2010 @ CentralPlaza BANGNA

U Music Challenge 2010 @ CentralPlaza BANGNA

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกซึ่งความสามารถทางดนตรีในเชิงสร้างสรรค์

2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการแสดงดนตรีแก่เยาวชนไทย เทียบเท่าสู่ระดับนานาชาติต่อไป

3. เพื่อกระตุ้นเยาวชนหันมาสนใจดนตรี ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ประเภทของการประกวด ประกวดประเภทวงดนตรีสากล

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

1. ผู้สมัครไม่เคยมีงานออกอัลบั้มเพลงจำหน่ายที่ไหนมาก่อนและไม่ได้เล่นดนตรีเป็นอาชีพมาก่อน

2. ผู้สมัครสามารถสังกัดอยู่ภายใต้วงเดียวเท่านั้น ห้ามลงชื่อซ้ำหรือรับเล่น หรือร้องร่วมกับวงอื่นในการประกวดครั้งนี้

3. ผู้แข่งขันที่ส่งชื่อเข้าประกวดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงได้

4. มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออก

5. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์

หมายเหตุ ขอสวงนสิทธิผู้ชนะเสิศการประกวด UNIVERSITY MUSIC CHALLENGE 2006-2009 ทุกอันดับ

เงื่อนไขในการประกวด

1. เป็นนักเรียน,นักศึกษา อายุไม่เกิน 18-25 ปี ทั่วประเทศ

2. การประกวดประเภทวง สมาชิก 3-8 คน (รวมนักร้อง)

3. เพลงที่ใช้ในการประกวด จำนวนรอบละ 2 เพลง (เพลงแต่งเอง 1 เพลง)

4. คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การคัดเลือกและตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์และตั้งชื่อวงดนตรีที่จะนำมาแข่งขันลงในใบสมัคร

2. ถ่ายรูปหน้าตรงครึ่งตัวของสมาชิกในวงดนตรีทุกคนคนละ 1 ใบ (ขนาด 5”x7”)

3. ถ่ายรูปสมาชิกในวง 1 ใบ ขนาดโปสการ์ด (5”x7”)

4. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา

5. CD ที่บันทึกการเล่นดนตรีของวง 1 เพลง เพื่อให้กรรมการคัดเลือก

หมายเหตุ คณะกรรมการการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืน CD และเอกสารประกอบการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 30 มิ.ย.53 บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เซ็นทรัล พลาซา ทุกสาขา

ประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 วงสุดท้าย โดยการคัดเลือกจาก DEMO ในวันที่ 5 ก.ค.53

การประกวดรอบแรก

วันที่ 17 ก.ค.53 การแข่งขันวงดนตรี 10 วง พบกับวงดนตรี บอดี้สแลม

วันที่ 18 ก.ค.53 การแข่งขันวงดนตรี 10 วง ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 วง

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 24 ก.ค.53 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 10 วง ที่ผ่านรอบแรก

วันที่ 25 ก.ค 53 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 5 วง สุดท้าย

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ

รางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Popular Vote ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

เกณฑ์ในการให้ตัดสิน

1. ความคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถในการสร้างสรรค์ เรียบเรียงเนื้อร้อง ทำนอง จังหวะ

2. เทคนิคการเล่น คือ ความสามารถในการเล่น เครื่องดนตรี

3. การขับร้องและประสานเสียง มีความกลมกลืน ไม่ผิดเพี้ยน และออกเสียงถูกต้องตามอักขระวิธี

(ไม่ว่าจะเป็นภาษาใด) มีการดึงพลังเสียงออกมาใช้อย่างเหมาะสม

4. Harmony คือความลงตัวและความเข้ากันระหว่างการร้อง การเล่นเครื่องดนตรีทุกชิ้น รวมถึงเสียงที่สร้างสรรค์ทั้งหมดให้สอดคล้อง เป็นเนื้อเดียวกัน น่าฟัง

5. การแสดงออกและการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม มีความชัดเจนในการนำเสนออารมณ์ของเพลง และผู้ร้องทำให้ผู้ชมคล้อยตาม

(เพลงcover1เพลง เป็นเพลงเล่นเหมือนนะคับ ส่วนเพลงแต่งเอง ถ้าแต่งไม่ทันจิงๆ ก็ให้ (รี อเร้นท์) ได้คับ !!!!) สอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-6652243 ผมแนทคับ email. g_iori44@hotmail.com)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
110,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
ส, 2010-06-05 (All day)
ค่าสมัคร: 
No

Members Online

There are currently 0 users online.