^ Back to Top

ประกวดออกแบบเซรามิกระดับประเทศ

ส.ปชส.ลำปาง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดลำปาง จัดประกวดออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เซรามิก ระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลกว่า 140,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2553

โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซรามิก และผลิตภัณฑ์ ชุมชนรุ่นใหม่ ให้พัฒนาด้านการออกแบบที่หลากหลาย สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมของจังหวัดลำปาง ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่ยอมรับของตลาดในระดับประเทศ แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) เครื่องประดับสตรี ประกอบด้วย กระดุม เข็มกลัด กำไลหรือสร้อยข้อมือ สร้อย และต่างหู พร้อมบรรจุภัณฑ์
2) ชุดสนามทำจากวัสดุเซรามิกเหลือใช้ ประกอบด้วยเก้าอี้ 4 ที่นั่ง และโต๊ะกลาง 1 ตัว และ
3) ชุดน้ำตก / น้ำผุด ใช้ในการแต่งบ้านและสวน ขนาดไม่เกิน 50 คูณ 50 คูณ 70 เซนติเมตร ติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นนักออกแบบ นิสิต นักศึกษา ทุกระดับ ประชาชนทั่วไป องค์กร หรือหน่วยงาน

รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลที่ 2 40,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท

กำหนดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553
ที่ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก
เลขที่ 424 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ 054 281884

ส่งผลงานได้ไม่จำกัดประเภท และจำนวน
กำหนดตัดสินวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ประกาศผลการตัดสินวันที่ 12 พฤษภาคม 2552
ผลงานที่ได้รับรางวัลจะจัดแสดง ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
140,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
พ, 2010-05-12 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.