^ Back to Top

Wacom Anime Girl Contest 2010

Wacom Anime Girl Contest 2010

การประกวด Anima และ Manga ให้คุณนำเสนอตัวละครที่ดีที่สุดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนหญิง หรือแม้แต่โมบายสูท Wacom มีความยินดีอย่างมากกับผลงานภาพการ์ตูนคุณภาพที่ได้รับการการสร้างสรรค์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และหวังว่าจะได้รับความสนับสนุนเพิ่มเติมจากเหล่า ศิลปินที่มีพรสรรค์ในภูมิภาคนี้เพื่อผลิตผลงานชั้นยอดเพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชม สำหรับการประกวด Amine/Manga ครั้งนี้ต้องการให้มีผู้เข้าร่วมแข่งข้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นจะไม่มีการระบุหัวข้อใดๆ โดยให้อิสระในการแสดงความคิดความรู้สึก และจินตนาการของคุณเกี่ยวกับ Amina และ Manga โดยไม่จำกัดหัวข้อ

รางวัล

 • แท็บเล็ต Wacom รางวัลใหญ่ 3 รายการ
  1. รางวัลชนะเลิศ : แท็บเล็ต Intuos4 ขนาดใหญ่
  2. รางวัลรองชนะเลิศ : แท็บเล็ต Intuos4 ขนาดกลาง
  3. 3rd Prize : Bamboo Fun Pen & Touch tablet
 • แท็บเล็ต Bamboo Pen และ Touch มอบเป็นรางวัลพิเศษ ( Lucky draw ) สำหรับผู้โชคดี มีสิทธิลุ้นรับรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน

ระยะเวลาประกวด 5 ก.พ. - 31 มี.ค. 2553 ( สิ้นสุด 23:59 เวลาโตเกียว )

หัวข้อ: ไม่ระบุ - ทกุประเภทภาพเคลื่อนไหว 2D และ 3D ยกเว้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุ่นแรงและทางเพศ

หมายเหตุ: ผู้ชนะเลิศทั้งหมดจะได้รับการรวมไว้ในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ Wacom ด้วยนั้นต้องมีลายเซ็นศิลปิน และเป็นภาพถ่ายความละเอียดสูง

กฏเกณฑ์: ผู้เข้าร่วมประกวดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวด และกฏเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดของชุมชนชาว Wacom โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานต่างๆ นั้นต้องไม่มีภาพลามก หรือที่แสดงออกถึงความรุนแรง และต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้น ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นภาพหรือ ตัวละครจะไม่ได้รับการพิจารณา Wacom สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ยกเลิก หรือตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดแล้วแต่ดุลยพินิจ

ผู้มีคุณบัติ: ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกของ Wacom (ยกเว้น ญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง) จำกัดผู้เข้าร่วมประกวดต่อหนึ่งท่าน

วันสิ้นสุดส่งผลงาน: 31st March, 2010 (สิ้นสุดการประกวดอย่างเป็นทางการเวลาเที่ยงคืน ณ เวลาโตเกียว โปรดระมัดระวังความแตกต่างของเวลาในขณะที่ส่งผลงาน)

Entry guidelines:

 • มิเดีย: ไฟล์ JPG, GIF, PNG
 • ความละเอียด / ขนาด: 72dpi / ไม่เกิน 1MB
 • ขนาด: 800 x 600 จุด (แนวตั้ง หรือแนวนอน)

กฏเกณฑ์การประกวด

ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องอ่าน และยอมรับเงื่อนไขการประกวดของชุมชนชาว Wacom โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าร่วมการประกวดต้องรับรอง และการนำเสนอนั้นต้องไม่ ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และผู้เข้าร่วมประกวดอนุญาตให้นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดใช้ในการโฆษณา ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับการขายตรงผลงานศิลปะ สำหรับลายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในกฏเกณฑ์การประกวด

File attachments: 
ค่าสมัคร: 
No

Members Online

There are currently 0 users online.