^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี "PIM Music Fest Season 2"

ประกวดวงดนตรี "PIM Music Fest Season 2"

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "PIM Music Fest Season 2" ชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวด

 • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 – 6 หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครสามารถเข้าประกวดได้เพียง 1 วง เท่านั้น ไม่สามารถเล่นให้วงอื่นได้ และสมาชิกในวงประกวดต้องเป็นบุคคลเดียวกันตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
 • สมาชิกวง ต้องมีจำนวน 3 คนขึ้นไป จากโรงเรียนหรือวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น
 • คณะผู้จัดงาน จัดเตรียมเครื่องดนตรีพื้นฐานสำหรับการแข่งขัน ดังนี้ กลองชุด ตู้แอมป์กีต้าร์ ตู้แอมป์เบส และตู้แอมป์คีย์บอร์ด หากผู้เข้าแข่งขันจำเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีนอกเหนือจากนี้ทางผู้แข่งขันต้องนำมาเอง
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด

ระยะเวลาการรับสมัครและประกวด

 • รับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – ภายในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ก่อนเวลา 12:00 น.(เที่ยงวัน) โดยสแกน QR code และกรอกข้อมูลการสมัครเข้าประกวดให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมคลิป VDO
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก: วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 บน Website หรือ Facebook PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบชิงจะต้อง ร้องเพลงบังคับ 1 เพลง สามารถดัดแปลงทำนองและวิธีการร้องได้ตามสไตล์ของวง)
 • ประกวดแข่งขัน: วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567 ณ Convention Hall ชั้น 3 (Hall 1-6) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี.ไอ.เอ็ม) ถ.แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

กติกาการสมัครรอบคัดเลือก

 • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครพร้อมส่งรูปถ่ายวงและคลิป VDO จากนั้นอัพโหลดลง Google Drive เปิดสาธารณะ แล้วคัดลอก Link พร้อมกรอกแบบฟอร์มสมัครทาง Google Form บน Website หรือ Facebook PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT
 • อัดและส่งคลิปเพลงที่ใช้ในการสมัคร 2 เพลง (เพลงเร็ว 1 เพลง และเพลงช้า 1 เพลง) ความยาวไม่เกินเพลงละ 2 นาที/เพลง ต้องไม่มีการตัดต่อหรือดัดแปลงเสียง และต้องเห็นสมาชิกทุกคนในวง คลิปต้องมีความชัดเจนตามสมควรที่คณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสินได้**(เพลงที่ใช้คัดเลือกไม่จeเป็นต้องเป็นเพลงที่ใช้ประกวดก็ได้)
 • ผู้สมัครต้องสมัครและส่งคลิป VDO การขับร้องภายในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ก่อนเวลา 12:00 น.(เที่ยงวัน)

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • สeเนาบัตรนักเรียน ของสมาชิกทุกคนในวง
 • ไฟล์ภาพ .jpg รวมสมาชิกทั้งหมดในวงดนตรี(ชุดสุภาพ)
 • แนบลิงค์ผลงานการแสดงเพลงที่ใช้ในการสมัคร 2 เพลง ใน Google Form ที่สมัคร
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

การตัดสินรอบคัดเลือก (รวม 100 คะแนน)

 • ความสมบูรณ์ของดนตรี 25 คะแนน
 • จังหวะและทำนอง 25 คะแนน
 • ความไพเราะของน้ำเสียง 25 คะแนน
 • ภาษา อักขระ ความชัดเจน 25 คะแนน

หมายเหตุ หากกองการประกวดตรวจพบว่าคุณสมบัติในข้อหนึ่งข้อใดที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนดทางกองประกวดสามารถตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดทันที

รางวัลการประกวด

 • เงินรางวัล
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัลมูลค่าละ 2,000 บาท
 • พร้อมทุนการศึกษาประเภททุน PIM 50% มูลค่ารวมกว่า 860,000 บาท

หมายเหตุ

 • ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ที่มีเงินได้จากการประกวดไม่ว่ากิจใดๆ ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่ายอัตรา 5% ของเงินรางวัลที่ได้รับ
 • ทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน / ทรัพย์สินหรือบริการใดๆและไม่สามารถมอบหรือโอนให้ผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02 855 1273 , 09 3359 1563

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
900,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
30 พ.ค. 2024 00:00 to 30 ก.ค. 2024 12:00

Members Online

There are currently 0 users online.