^ Back to Top

ประกวดเต้น "Terminal21 Rama3 Idol Dance Contest 2024"

ประกวดเต้น "Terminal21 Rama3 Idol Dance Contest 2024"

Terminal21 Rama3 ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "Terminal21 Rama3 Idol Dance Contest 2024" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ประกวด

 • การประกวด 3 ระดับ
  • ระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง 6-12 ปีบริบูรณ์ ไม่จํากัดเพศ
  • ระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 13-18 ปีบริบูรณ์ ไม่จํากัดเพศ
  • ระดับบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 19 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จํากัดเพศ
 • ทุกระดับสามารถลงแข่งขันได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม กําหนดจํานวนสมาชิก
  • ประเภทเดี่ยว 1 คน
  • ประเภททีม 2–9 คน ช่องทางการรับสมัคร

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 ปีบริบูรณ์ (ตามเกณฑ์ขั้นต่ําของระดับประถมศึกษา) โดยในวันที่จัดการประกวดฯ จะมีการร้องขอให้แสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจําตัวประชาชน, ใบอนุญาตขับรถ ณ จุดลงทะเบียน สําหรับผู้เข้าประกวดที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี จะต้องนําหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองมาแสดง และต้องมีผู้ดูแลในวันที่เข้าประกวด
 • ผู้เข้าประกวดสามารถลงสมัครได้หลายทีม
 • ในการส่งเพลงที่ใช้ในการแสดง สามารถส่งเพลงได้โดยไม่จํากัดสัญชาติของผลงานต้นฉบับที่นํามา Cover (เกาหลี, ญี่ปุ่น, ไทย, สากล ฯลฯ)
 • ไม่อนุญาตให้ทําการแสดงอันประกอบด้วยเนื้อหา หรือมีลักษณะดังต่อไปนี้
  • มีลักษณะท่าทางลามกอนาจาร
  • มีการขว้างปาสิ่งของ โปรยวัตถุ หรือฉีดน้ํา ลงไปยังบริเวณผู้ชม
  • ใช้พื้นที่ในการแสดงนอกเหนือจากพื้นที่เวที เช่น การใช้พื้นที่ในส่วนของผู้ชมประกอบการแสดง รวมถึงการนัดหมายให้บุคคลที่อยู่บริเวณส่วนของผู้ชมให้ร่วมทําการแสดง (ไม่รวมถึงกองเชียร์)
 • ชุด เครื่องแต่งกาย พร็อพ และ อุปกรณ์ประกอบการแสดงทั้งหมด จะต้องได้รับการตรวจสอบจากทางทีมงาน
 • ก่อนนําไปใช้ในการแสดง
 • ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลทุกประเภท จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและค่าธรรมเนียม เป็นจํานวน 3% ของเงินรางวัลที่ได้รับ และจะต้องนําบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 • ผู้เข้าประกวดทุกท่านยินยอมให้ทางทีมงาน ดําเนินการบันทึกภาพและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าประกวดตลอดการจัดงาน รวมถึงการนําสื่อดังกล่าวไปเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์เชิงการตลาดและประชาสัมพันธ์ของงาน
 • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกาและระเบียบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม การตัดสินของทีมงานและคณะผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • 7 มกราคม 2567 เปิดรับสมัคร
 • 31 มีนาคม 2567 ปิดรับสมัคร
 • 9 เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดรอบคัดเลือกวันเสาร์
 • 10 เมษายน 2567ผู้เข้าประกวดยืนยันการเข้าประกวด
 • 19 เมษายน 2567 วันสุดท้ายของการส่งเพลงและไฟล์สื่อในการประกวด
 • รอบการประกวด ณ ศูนย์การค้า Terminal21 Rama3
  • รอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567
   ผู้สมัครทุกท่านจะมีเวลาแสดงความสามารถบนเวทีประมาณ 1 นาที เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
  • รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567
   นําทีมที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน 20 ทีม / ระดับการประกวด เข้าแสดงในรอบชิงชนะเลิศ เวลาแสดงไม่เกิน 3 นาที เพื่อค้นหาผู้ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศต่อไป

เกณฑ์การตัดสิน

 • ผู้สมัครทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีมจะทำการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด
 • ทำการคัดเลือกผู้ชนะจากการจัดอันดับคะแนนรวม โดยยึดตามเกณฑ์การให้คะแนนตามแต่ละประเภท ดังนี้
  • เกณฑ์การตัดสินการประกวดประเภทเดี่ยวทุกช่วงอายุ (รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน)
   • ทักษะการเต้น 40 คะแนน  
   • การลิปซิงค์และความเหมือนศิลปิน 30 คะแนน  
   • Performance & Creative 20 คะแนน  
   • การแต่งกาย 10 คะแนน  
  • เกณฑ์การตัดสินการประกวดประเภททีมทุกช่วงอายุ (รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน)
   • ทักษะการเต้น 30 คะแนน  
   • ความพร้อมเพรียงและความสามัคคี 20 คะแนน  
   • การลิปซิงค์และความเหมือนศิลปิน 20 คะแนน  
   • Performance & Creative 20 คะแนน  
   • การแต่งกาย 10 คะแนน  

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • พิเศษ โอกาสในการเซ็นสัญญากับค่ายไอดอลชั้นนำของประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม
Line Openchat : http://bit.ly/47l9mfz

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
16 ก.พ. 2024 08:30 to 31 มี.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.