^ Back to Top

ประกวดออกแบบอาคารยอดเยี่ยมแห่งปี "BlueScope Design Award 2023"

ประกวดออกแบบอาคารยอดเยี่ยมแห่งปี "BlueScope Design Award 2023"

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบอาคารยอดเยี่ยมแห่งปี "BlueScope Design Award 2023" ภายใต้ธีมการประกวด "Joyful living of Aesthetics and Functional Design" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนแนวคิดและวิธีการออกแบบอาคาร โดยใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบโลหะและเคลือบสี ในการตอบสนอง การออกแบบให้สวยงาม และใช้งานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ งานออกแบบอาคาร ที่มีการนำวัสดุและเหล็กเคลือบโลหะ และเคลือบสี ไปใช้ในงานออกแบบ

คุณสมบัติผลงานอาคารที่ประกวด

 • ผู้มีสิทธิส่งผลงานจะต้องเป็น สถาปนิก ประเภทบุคคล หรือ นิติบุคคล มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก
 • ผลงานอาคารที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีทำเลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสีของ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) เท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของอาคารให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้
 • ผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากเวทีประกวดผลงานการออกแบบ BLUESCOPE DESIGN AWARD ในปีอื่นๆ ที่ผ่านมาแล้ว ไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดซ้ำได้

หมายเหตุ ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดที่ไม่ระบุข้อมูลตามข้อกำหนด หรือขาดคุณสมบัติทางคณะทำงานจัดการประกวดขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาผลงานและหากทราบภายหลังจากที่พิจารณาแล้วจะถือเป็นโมฆะ

ประเภทของอาคาร แบ่งเป็น 4 ประเภท มีดังนี้

 • อาคารพักอาศัย (Residential Building) เช่น บ้านพักอาศัย อาคารที่พักอาศัย
 • อาคารไม่พาณิชยกรรม (Non-Commercial Building) เช่น สถาบัน การศึกษา และอาคารทางศาสนา
 • อาคารพาณิชยกรรม (Commercial Building) เช่น สำนักงาน โรงแรม และห้างสรรพสินค้า
 • อาคารประเภทอื่นๆ (Others) เช่น โรงงาน สนามบิน และท่าเรือ

ขั้นตอนการประกวด

 • รอบที่ 1 จะทำการคัดเลือกผู้เข้าประกวดแบบประเภทละ 5 ผลงาน รวม 20 ผลงาน
 • รอบที่ 2 ผู้เข้าประกวดแบบทั้ง 20 ผลงานจะต้องนำเสนอผลงานผ่านระบบ ZOOM กำหนดเวลาไม่เกิน 15 นาที แบ่งเป็นการนำเสนอ 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที เพื่อให้กรรมการตัดสิน ทั้งนี้ Presentation จะต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

กำหนดการ

 • วันที่ 4 กันยายน 2566 ประกาศข้อกำหนดการประกวด เปิดรับสมัคร
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ปิดรับสมัคร
 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ปิดรับส่งผลงาน
 • วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566 คัดเลือกผลงาน รอบที่ 1
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลการประกวดแบบ รอบที่ 1 จำนวน 20 ราย
 • วันที่ 11-14 มกราคม 2566 คัดเลือกผลงาน รอบที่ 2
 • วันที่ 17 มกราคม 2566 ประกาศผล

รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดแบบ

 • รอบที่ 1
  ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จะได้เงินรางวัล 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนเพื่อใช้สำหรับจัดทำเนื้อหา รูปถ่าย VDO ในการนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ 1 ทั้งหมด 20 ราย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการบันทึกภาพอาคาร และจัดทำวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ต่อไป
 • รอบที่ 2
  ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 4 รางวัล จะได้รับของรางวัล รางวัลละ 100,000 บาท รวมมูลค่า 400,000 บาท
  • อาคารพักอาศัย (Residential Building)
  • อาคารไม่พาณิชยกรรม (Non-Commercial Building)
  • อาคารพาณิชยกรรม (Commercial Building)
  • อาคารประเภทอื่นๆ (Others)

ลิขสิทธิ์ผลงานผู้เข้าประกวด
ลิขสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ออกแบบ ทางบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด สามารถนำผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางสถาปัตยกรรมที่มีการใช้วัสดุของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทในเครือได้

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 091-688-5704 (คุณนวมินทร์ ตระบุตร) ในเวลาทำการ เวลา 9.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
 • ทาง Email: asabluescope@gmail.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
600,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
06 ก.ย. 2023 09:00 to 31 ต.ค. 2023 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.