^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี "The Way Artist Intern Camp"

ประกวดวงดนตรี "The Way Artist Intern Camp"

"พี่นิค : วิเชียร ฤกษ์ไพศาล" ผู้บุกเบิก ริเริ่ม และพัฒนาวงการเพลงไทยในทุกมิติมานานกว่า 30 ปี อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมากมาย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "The Way Artist Intern Camp" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท พร้อมอัพสกิลสู่วงการเพลงมืออาชีพ และโอกาสในการทำงานจริง

คุณสมบัติการสมัคร

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายหรือเทียบเท่า (นับสถานะจากวันที่ส่งใบสมัคร)
 • จำนวนสมาชิกวง ตั้งแต่ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
 • สมาชิกทุกคนต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกันเท่านั้น
 • สมาชิกทุกคนต้องไม่ติดสัญญาในสังกัดนักแสดง หรือค่ายเพลง
 • ในทุกการเข้าร่วมกิจกรรม ทุกวงต้องสวมเครื่องแบบของสถาบันที่ตนศึกษาอยู่
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไขของผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกได้ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการการจัดงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นรายกรณี
 • สมาชิกทุกคนในวงจำเป็นต้องเซ็นยินยอมรับทราบ พร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างชัดเจนว่า ผู้จัดงานมีสิทธิ์นำ
 • ภาพนิ่ง, วิดีโอของกิจกรรม และคลิปวิดีโอผลงาน รวมถึงชื่อวง ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อใดๆ ก็ตามของสมาชิกไปทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แพร่เสียง แพร่ภาพ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าในรูปแบบ หรือระบบ หรือ
 • ในสื่ออื่นใดได้ทุกช่องทาง รวมทั้ง ยินยอมให้ภาพนิ่ง และวิดีโอของกิจกรรม เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองสิทธิ และลิขสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนด

กำหนดระยะเวลา
สมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2566

ระเบียบการสมัคร

 • ขั้นตอนที่ 1 : รับสมัครวงดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายทั่วประเทศ โดยสมัครและส่งผลงานมาที่ www.TheWayArtistInternCamp.com
 • ขั้นตอนที่ 2 : ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จำนวน 30 วง จะได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแถลงข่าว และ Open House
 • ขั้นตอนที่ 3 : ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จำนวน 30 วง ร่วมแสดงสด ในรอบ Audition
 • ขั้นตอนที่ 4 : ผู้ผ่านการคัดเลือก 8 วงสุดท้าย จะได้ร่วมเป็น "ศิลปินอินเทิร์น" ในกิจกรรม "รอบกองเพลง" (Artist Intern Camp) ในรูปแบบ Online และ Offline และแสดงสดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย (ในสถานศึกษา และเวทีสาธารณะ)
 • ขั้นตอนที่ 5 : วงที่ผ่านการคัดเลือก 8 วง ร่วมแสดงสด รอบ Final เพื่อหา ผู้ชนะเลิศ 3 อันดับ
 • ขั้นตอนที่ 6 : วงที่ผ่านการคัดเลือก 8 วง ทำเพลง และ MV

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เพลงที่ใช้ในการสมัคร

 • เพลงที่ใช้ในการสมัคร รวม 2 เพลง (ไม่ระบุประเภทเพลง)
 • เพลงที่ เล่นเหมือนต้นฉบับ 1 เพลง
 • เพลงที่ "Re-Arrange" 1 เพลง (เรียบเรียงดนตรีขึ้นมาใหม่ โดยใช้เนื้อร้อง และทำนองเดิม ซึ่งสมาชิกในวงเป็นผู้จัดทำขึ้นมาเอง)

วิธีการส่งผลงานสมัครรอบคัดเลือก 30 วง

 • กรอกใบสมัครแบบฟอร์มการรับสมัครผ่านทาง www.TheWayArtistInternCamp.com พร้อมแนบเอกสารการรับสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรนักเรียน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ
 • แนบไฟล์ภาพรวมวง และไฟล์ภาพเดี่ยวของผู้สมัครทุกคน
 • ส่งคลิปวิดีโอตามโจทย์การคัดเลือก ที่เห็นสมาชิกทุกคน 2 เพลง (ไม่ระบุประเภทเพลง ได้แก่ เพลงที่เล่นเหมือนต้นฉบับ และเพลง “Re-Arrange” โดยไม่มีการตัดต่อภาพ และเสียง ต้องมีความชัดเจนตามสมควรที่คณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสินได้ และ ความยาวแต่ละเพลงไม่เกิน 5 นาที
 • อัปโหลดไฟล์วิดีโอเพลงที่ใช้สมัคร ขึ้นบน YouTube โดยในขั้นตอนการอัปโหลดต้องตั้งค่าวิดีโอให้เป็น Unlisted เท่านั้น และระบุลิงก์ที่อยู่ URL และอัปโหลดไฟล์ Demo MP3 (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB ต่อไฟล์)
 • โพสต์คลิปวิดีโอที่ใช้สมัคร ผ่านทาง TikTok ประกอบด้วย คลิปแนะนำสมาชิกทุกคนในวง และตามด้วยเพลงที่ส่งร่วมกิจกรรม จำนวน 2 โพสต์ ความยาวคลิปไม่เกิน 7 นาที พร้อม Hashtag #TheWayAIC #ชื่อโรงเรียน #ชื่อวง

ข้อกำหนดในการใช้เครื่องดนตรี

 • ในการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ Sequencer, Computer Data หรือดนตรีสำเร็จที่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า
 • ต้องใช้กลองชุด แอมป์กีตาร์ แอมป์เบส แอมป์คีย์บอร์ด ที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และไม่อนุญาต ให้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์
 • มือกลองสามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ส่วนตัวได้ เช่น Snare, Hihat, Ride, Cymbal, Bass Drum Pedal และเก้าอี้กลอง

เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ

 • พิจารณาจากทักษะ และความสามารถทางด้านดนตรี 30 คะแนน
 • พิจารณาจากความสามารถในการแสดงออกบนเวที (Performance On Stage) 30 คะแนน
 • พิจารณาจากความลงตัวในการนำเสนอ (Harmony) 20 คะแนน
 • พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี (Creative) 20 คะแนน

หมายเหตุ การพิจารณาตั้งแต่รอบ 30 วงสุดท้ายเป็นต้นไป จะใช้การพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ให้คะแนนจำนวน 20 ท่าน โดยถือการคัดเลือกเป็นสิทธิ์ขาด ทั้งนี้ วิธีการ ขั้นตอนในการพิจารณาการคัดเลือกอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รางวัลสำหรับศิลปินอินเทิร์น ที่สุดของแคมป์

 • รางวัลวงดนตรียอดเยี่ยม ตัดสินโดยคณะกรรมการ มูลค่ารวม 600,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ และประกาศนียบัตร แบ่งเป็น วงดนตรียอดเยี่ยม 300,000 บาท และสนับสนุน ห้องซ้อมดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีให้กับโรงเรียน 300,000 บาท
 • รางวัลวงดนตรีชนะเลิศ อันดับ 1 ตัดสินโดยคณะกรรมการ มูลค่ารวม 400,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ และประกาศนียบัตร แบ่งเป็นรางวัลสำหรับวงดนตรี 200,000 บาท และสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีให้กับโรงเรียน 200,000 บาท
 • รางวัลวงดนตรีชนะเลิศ อันดับ 2 ตัดสินโดยคณะกรรมการ มูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ และประกาศนียบัตร แบ่งเป็นรางวัลสำหรับวงดนตรี 100,000 บาท และสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีให้กับโรงเรียน 100,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร มูลค่ารวม 250,000 บาท
 • วงที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 8 วง ได้สิทธิ์เข้าร่วมเป็น ศิลปินอินเทิร์น ในกิจกรรม "รอบกองเพลง" (Artist Intern Camp) ในรูปแบบ Online และ Offline
 • วงที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 8 วง จะได้สิทธิ์ทำเพลง และ MV กับโปรดิวเซอร์เพลงที่มีชื่อเสียง

 ติดต่อสอบถาม

 • Call Center : 097-231-0386
 • Email : thewayproject2023@gmail.com
 • LINE Official : @TheWayAIC
 • www.facebook.com/TheWayArtistInternCamp
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
2,000,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
08 มี.ค. 2023 08:30 to 10 พ.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.