^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี ภูเก็ตไบค์วีค ร็อค มิวสิก ชาเลนจ์ "Phuket Bikeweek Rock Music Challenge" ครั้งที่ 2

ประกวดวงดนตรี ภูเก็ตไบค์วีค ร็อค มิวสิก ชาเลนจ์ "Phuket Bikeweek Rock Music Challenge" ครั้งที่ 2

Phuket Bike Week ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกการประกวดวงดนตรี ภูเก็ตไบค์วีค ร็อค มิวสิก ชาเลนจ์ "Phuket Bikeweek Rock Music Challenge" ครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปี บริบูรณ์
 • สามารถรวมกลุ่มเป็นวงดนตรีอิสระไม่จำกัดสังกัดสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา
 • สถาบันการศึกษา สถานศึกษา กลุ่มบุคคล และหน่วยงานต่างๆ สามารถจัดส่งวงดนตรีเข้าร่วมการประกวดกี่วงก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนทีม
 • นักดนตรีแต่ละคน มีสิทธิสมัครเข้าร่วมการประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้น

กติกาการประกวด

 • มีสมาชิกในวงตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป
 • การประกวดจัดประกวดจำนวน 1 รอบ และประกาศผลภายในวันเดียว
 • แนวเพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลง Rock เท่านั้น เป็นเพลงดั้งเดิมหรือทำดนตรีใหม่ก็ได้
  • เพลงไทยสากล ประเภทช้า 1 เพลง
  • เพลงไทยสากล ประเภทเร็ว 1 เพลง
 • เวลาในการประกวดแต่ละวงไม่เกิน 20 นาที (รวม Set up)
 • การจับเวลาในการประกวดจะจับตั้งแต่พิธีกรส่งคิวให้กับวงดนตรีที่เข้าประกวด
 • อุปกรณ์ส่วนกลางที่มีให้ได้แก่ ตู้แอมป์สำหรับเครื่องดนตรีกลองชุดมาตรฐาน (กระเดื่องเดียว) เครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออื่น ๆ สามารถนำมาใช้ได้ แต่ต้องนำมาเองและต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินในวันที่ทำการประกวดช่วงการลงทะเบียนรายงานตัว
 • เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกวดดนตรีต้องเล่นสดทุกชิ้น ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องช่วยใด ๆ เด็ดขาด ยกเว้น เอฟเฟคกีต้าร์
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 วง

กำหนดการประกวด

 • วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครการประกวดวงดนตรี คือ วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 หรือหากมีวงดนตรีสมัครเข้าประกวดการแข่งขันครบ 15 วง จะปิดรับสมัครทันที
 • ประกาศผลล าดับการแข่งขันภายใน วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ที่ www.facebook.com/PKBWrockmusicchallenge
 • เปิดให้ลงทะเบียนนักดนตรีเพื่อตรวจสอบเครื่องเล่นดนตรี วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป ณ. บริเวณลานโลมา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
 • เริ่มการประกวดวงดนตรีวงแรก วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10:00 เป็นต้นไป และประกาศผลภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 หลังวงดนตรีสุดท้ายประกวดเสร็จ

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 • ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร 1,000 บาท
 • ภาพถ่ายนักดนตรี ขนาด 4 x 6 นิ้ว (เป็นภาพถ่ายหมู่ของทั้งวง)
 • รายชื่อนักดนตรี
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ)

เกณฑ์การตัดสิน (รวม 100 คะแนน)

 • ความกลมกลืนและความชัดเจนของเสียงดนตรี 25 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์และภาพรวมการแสดง 25 คะแนน
 • ความโดดเด่นของเครื่องดนตรี และเทคนิคการเล่น 20 คะแนน
 • ความถูกต้อง / ชัดเจนของภาษา 20 คะแนน
 • ความพร้อมเพรียงและการรักษาเวลา 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสดจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสดจำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสดจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม เงินสดจำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลมือกีต้าร์ยอดเยี่ยม เงินสดจำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลมือเบสยอดเยี่ยม เงินสดจำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลมือกลองยอดเยี่ยม เงินสดจำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม เงินสดจำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

 • วงดนตรีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 – 3 จะได้รับสิทธิขึ้นโชว์การแสดง ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ. เวทีใหญ่ภูเก็ตไบค์วีค เวลา 18:00 - 20:00 น.
 • หลังจบการประกวด การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/PKBWrockmusicchallenge
 • Tel : 099-9198418 , 089-6522777
 • Email : PKBWrockmusicchallenge@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณศุภชัย เทพชาตรี

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
07 มี.ค. 2023 08:30 to 18 เม.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.