^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา "คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1"

ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา "คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1"

กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา "คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1" ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมเงินรางวัล

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ. 2547)
 • จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 4 – 15 คน

กติกาการประกวด

 • รอบคัดเลือกDEMO เพลงที่ใช้ในการประกวด 2 เพลง
  • เพลงพระราชนิพนธ์ หรือเพลงปลุกใจ จำนวน 1 เพลง
  • เพลงตามความถนัด จำนวน 1 เพลง
 • รูปแบบวีดีโอ
  • รูปแบบการอัดวีดีโอ ผู้เข้าแข่งขันต้องททำการบันทีกวีดีโออย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มบันทึก และหยุดเมื่อการเล่นจบลงให้เห็นรายละเอียดองค์ประกอบโดยสมบูรณ์
  • ถ่ายวีดีโอตามแนวนอน (LANDSCAPE)
  • ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า Full HD (16:9)
  • ต้องเป็นไฟล์นามสกุล MP4, MOV, mpg
  • แนะนำตัวเองหรือชื่อวงก่อนทำการเล่นดนตรี
  • ไม่อนุญาตให้อัดเสียงซ้อนทับกันในไฟล์สมบูรณ์ (Overdubs) โดยผู้เข้าแข่งขันต้องบันทึกเสียงเพลงครั้งเดียว

ภาพและเสียง

 • วีดีโอของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้จัดมีสิทธิในการเผยแพร่ และจัดการนนำเสนอวีดีโอของผู้เข้าแข่งขันทุกกรณี โดยถือเป็นสิทธิของผู้จัดโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนนำเสนอผลงานผ่านสื่อ โซเชียวมีเดียทุกประเภท และผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องรับผิดชอบลิขสิทธิ์บทเพลงด้วยตนเอง ทางคณะผู้จัดถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดใด ๆ ในทุกกรณีที่เกี่ยวกับความผิดทางกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์เพลง ซึ่งในการเผยแพร่บทเพลงที่ถูกจํากัดเรื่องลิขสิทธิ์อาจะถูกปิดกั้นจากเครือข่าย ซึ่งถือเป็นสิทธิ์ในบางประเทศ
 • ผลงานภาพและเสียงอันเกิดจากการแสดงทั้งบนเวทีและบริเวณงานของวงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของบริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด บริษัทฯ มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะนำผลงานดังกล่าวไปกระทำการใดใด โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือแจ้งให้ผู้ใดทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้ใดแอบอ้างการเป็นเจ้าของ ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำผลงานดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ หากผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์โดยการกระทำข้างต้น บริษัทฯ จะฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ละเมิดให้ถึงที่สุด

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ kitawattanasin@gmail.com
 • กำหนดส่งวีดีโอ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศผลรอบตัดเลือก 15 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการคัดเลือก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การให้คะแนน

 • หัวข้อในการให้คะแนน
  • คุณภาพของการร้องและการประสานเสียง 20 คะแนน
  • คุณภาพการเล่นดนตรีและความสมดุล (Balance) ของวง 20 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี 25 คะแนน
  • ภาพรวม 20 คะแนน
  • คีตวัฒนศิลป์ 10 คะแนน (จะพิจารณาจากการใช้เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีพื้นบ้าน หรือ ทำนองของดนตรีพื้นบ้าน)
  • โซเชียลมีเดีย 5 คะแนน (จะพิจารณาจากยอดวิวการเข้าชมของผู้เข้าแข่งขันในช่องทาง YouTube และยอดไลก์ ทาง Facebook ของทางโครงการ)
 • การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 300,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล มูลค่า 200,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล มูลค่า 150,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณชิษณุพงศ์ (ชิด) หมายเลขโทรศัพท์ 063-792-4412
 • Line : @kitawattanasin
 • Facebook : KITA คีตวัฒนศิลป์
 • ทางโทรสาร (Fax) ได้ที่ 02-559-0098
File attachments: 
หมดเขต: 
25 มิ.ย. 2022 08:30 to 15 ก.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.