^ Back to Top

ประกวดออกแบบรองเท้า Footwear Design Competition Bangkok 2010

กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการการประกวดนักออกแบบรองเท้า "Footwear Design Competition Bangkok 2010" ขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนในนามประเทศไทยและเข้าร่วมการประกวดในงาน "Shoe Design Asia Footwear Contest Award 2010 " ในเดือนมิถุนายน 2553 ณ ประเทศจีน โดยกำหนดประเภทของการประกวด ดังนี้

1. รองเท้ากีฬา
2. รองเท้าหนังสตรี
3. รองเท้าหนังบุรุษ

ทางกลุ่ม ฯ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล 60,000 บาท (รวมตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก 2 คืน 3 วัน)

สามารถจัดส่งชิ้นงานพร้อม Lay out Design ที่
นางสาว เฉลียว แก้วเกาะสะบ้า
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม ฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110

ภายในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2553 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2345-1163

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
60,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.