^ Back to Top

แข่งขันแอโรบิคแดนช์ "The Crystal Aerobic Contest #2"

แข่งขันแอโรบิคแดนช์ "The Crystal Aerobic Contest #2"

The Crystal ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 4 - 12 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิคแดนช์ "The Crystal Aerobic Contest #2" ตอน "หนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย" ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล

การรับสมัคร รับจำนวนจำกัด

 • รับสมัครน้องๆ หนูๆ รุ่นอายุ 4-7 ปี และ 8-12 ปี
 • ประเภททีม : ทีมละไม่เกิน 8คน
 • เวลาการแสดง : ทีมละ 3-5 นาที
 • การแต่งตัว : ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายเหมาะสมกับชุดการแข่งขัน

กำหนดการ

 • รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2562
 • แข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 AT Event Hall @ The Crystal SB Ratchapruck
  • เปิดลงทะเบียนเวลา10.00 น.
  • เริ่มการแข่งขัน 10.30 - 18.00 น.

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. นายสมศักดิ์ แซ่เป้า "ครูตั้ม"
 2. นายวันชนะ หวังสร้างบุญ "ครูเฟิร์ส"
 3. ผู้บริหารศูนย์การค้าเดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์

เกณฑ์การให้คะแนน

 1. ความเหมาะสมของเวลาและท่าทางการแสดง ความแข็งแรง 15 คะแนน
 2. Team Work 10 คะแนน
 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 15 คะแนน
 4. Costume 10 คะแนน

รวมคะแนน 50 คะแนน

รางวัลการแข่งขัน

 • เงินรางวัล (รุ่นอายุ 4-7 ปี)
  • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลPopular Vote เงินสด 2000 บาท
 • เงินรางวัล (รุ่นอายุ 8-12 ปี)
  • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลPopular Vote เงินสด 2000 บาท

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • อาร์ท : 02 101 5871 / 098 016 8508
 • ID Line : baramet.w

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Baramet Wangwan / THE CRYSTAL

File attachments: 
หมดเขต: 
16 ก.ย. 2019 09:00 to 15 ต.ค. 2019 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.