^ Back to Top

ประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

ประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น 2 รางวัล ได้แก่

 1. รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 2. รางวัล SME Start up Awards  ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี 

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. สมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.smesnationalawards.com และ www.smeconnext.com
 2. จัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ มายัง Email : smesnationalawards2019@gmail.com หรือ โทรสาร หมายเลข 0 2954 6663 หรือส่งไปยัง
  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  1025 ชั้น 15 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน
  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถาม

 • นายอำพล วรธงไชย หรือ นางสาวอมีนา  ชุดไทยสง โทรศัพท์ 08 3202 9999 หรือ 0 2619 5500 ต่อ 582
 • Email : smesnationalawards2019@gmail.com
 • Line@ : @dkh7000r
 • Facebook Fanpage : www.facebook.com/smesnationalawards
Contest Type: 
Eligibility: 
File attachments: 
หมดเขต: 
30 เม.ย. 2019 09:00 to 31 พ.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.