^ Back to Top

ประกวด “KidZania Talent Show 2019 : Street Dance”

ประกวด “KidZania Talent Show 2019 : Street Dance”

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 7-12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด “KidZania Talent Show 2019 : Street Dance” เพื่อค้นหา KidZania’s Brand Ambassador 2019 พร้อมรางวัลบัตรเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ฟรีตลอดปียกทีม และของรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดเพศชายและหญิง ที่มีอายุครบ 7-12 ปี บริบูรณ์
 2. ประเภททีม จำกัดจำนวน 3-5 คน ต่อทีม
 3. ผู้เข้าประกวดจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 4. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน 7 ทีม จะต้องเข้าร่วมประกวดที่โรงละคร คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยจะต้องเตรียมชุดสำหรับการประกวด เตรียมการแสดงเต้นแบบทีม ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 5. ผู้เข้าประกวดต้องทำกิจกรรมที่กำหนดไว้ให้ด้วยตนเอง โดยปราศจากการช่วยเหลือจากบุคคลใดๆ และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ มิเช่นนั้น ถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ มีสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าประกวดในลำดับถัดไปให้เข้ารอบแทน ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประกวด

 1. รอบรับสมัคร
  คณะกรรมการของคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ จะพิจารณาใบสมัครและคลิปวิดิโอพร้อมการแนะนำทีม เพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน จำนวน 7ทีมสุดท้าย ผู้ปกครองของผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 7 ทีม จะต้องมีการตกลงที่จะลงนามหนังสือยินยอมของ บริษัทฯ เรื่อง “ข้อตกลงการยินยอมให้ใช้และเผยแพร่ภาพถ่ายและวีดีโอ” ที่ทางบริษัทฯ จะทำการส่งให้ทางอีเมล โดยจะต้องนำหนังสือแสดงความยินยอมที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว มาให้เจ้าหน้าที่ของทางคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ในวันที่ 8 มิถุนายน ก่อนเวลาเริ่มกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจากการประกวดจะมีการบันทึกภาพถ่ายและวีดีโอของผู้เข้าประกวด
 2. รอบตัดสิน
  วันที่ 8 มิถุนายน เมษายน เวลา 09.00 – 17.00 น. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบตัดสินทั้ง 7 ทีม จะต้องเข้าร่วมแข่งขันที่ลาน City Square หน้าโรงละครคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ โดยจะต้องเตรียมชุดสำหรับการประกวดและเตรียมการแสดงเต้นแบบทีมความยาวไม่เกิน 5 นาที มาด้วยตนเอง การแข่งขันในรอบตัดสิน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเดินแบบแนะนำทีม การแสดงการเต้นแบบทีม และการตอบคำถาม ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  ผู้ปกครองของผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ KidZania Talent Show 2019 : Street Dance จะต้องลงนามหนังสือยินยอมของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อตกลงของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการร่วมงานกับทางคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของเด็กทุกคนในเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ (KidZania’s Brand Ambassador)

เกณฑ์การให้คะแนนรอบตัดสิน

 • ความสามารถพิเศษ ทักษะการเต้น ความพร้อมเพรียง คิดเป็น 25% จากคะแนนทั้งหมด
 • บุคลิกภาพ การเดินแบบ ความสดใสน่ารัก คิดเป็น 25% จากคะแนนทั้งหมด
 • โชว์มีความน่าสนใจ คิดเป็น 25% จากคะแนนทั้งหมด
 • ไหวพริบ ปฎิภาณ ในการตอบคำถาม คิดเป็น 25% จากคะแนนทั้งหมด

วิธีการรับสมัคร

 1. อัพโหลดคลิปวีดีโอ (อัดคลิปแนะนำตัว แจ้งชื่อและอายุทีละคน)  ตามด้วยการแสดงเต้นของทีม (ประเภท Street Dance) ความยาวไม่เกิน 5 นาที ผ่านทาง YouTube.com
  วิธีการอัพโหลดวิดิโอ :
  • อัพโหลดผ่านคอมพิวเตอร์ : www.youtube.com/watch?v=eaISLMfqKzc
  • อัพโหลดผ่านโทรศัพท์ (iOS) : www.youtube.com/watch?v=GG1AnlsntAs&t
  • อัพโหลดผ่านโทรศัพท์ (Android) : www.youtube.com/watch?v=d1ggINjwUTU
 2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ พร้อมแนบลิงค์วีดีโอที่อัพโหลดในข้อ 1 ใบสมัครประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
  • ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้สมัคร
  • ส่วนที่ 2 : ข้อมูลของผู้ปกครอง
   (เริ่มรับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2562) กรอกใบสมัครได้ที่นี่ goo.gl/forms/a3PHNFMTe4iu75mI3
 3. ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 7 ทีม ในวันที่ 17 พ.ค. 62 ผ่านทาง KidZania Bangkok Facebook Fanpage และ Instagram @KidZaniaBangkok โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันสิทธิ์ให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกมาเข้าร่วมประกวดในวันที่ 8 มิถุนายน 2562

ของรางวัล
จำนวนรางวัลมีทั้งสิ้น 3 รางวัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 8,000 บาท
  • บัตรเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย(ยกทีม) กรุงเทพ ฟรี 1 ปี (มูลค่า 22,800 บาทต่อใบ)
  • ของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
  • ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท
  • บัตรเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ฟรี จำนวน 10 ใบ มูลค่า 9,500 บาท
  • ของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
  • ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท
  • บัตรเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ฟรี จำนวน 5 ใบ มูลค่า 4,750 บาท
  • ของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน

หมายเหตุ

 1. บริษัทสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกติกาใดๆ และของรางวัลในมูลค่าที่เท่าเทียมกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ของรางวัลไม่สามารถโอนหรือแปลงเป็นเงินสดได้
 3. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ถ้ามี)
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/KidZaniaBangkok

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Noppachai Noppavong / KidZania Bangkok

File attachments: 
หมดเขต: 
24 เม.ย. 2019 10:00 to 15 พ.ค. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.