^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี "Crystal Music Contest#4 By Me Records"

ประกวดวงดนตรี "Crystal Music Contest#4 By Me Records"

The Crystal PTT Chaiyapruek ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Crystal Music Contest#4 By Me Records" ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 1. วงที่เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียน-นักศึกษา ไม่เกินระดับมัธยมศึกษา, อาชีวะศึกษา หรือเทียบเท่า (อายุตามที่กำหนด ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2544 - 31 ธันวาคม 2549) อ้างอิงจาก วัน เดือน ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์
  หมายเหตุ อนุโลมให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ สามารถเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 2 คน เท่านั้น
 2. วงที่เข้าประกวดต้องไม่เคยมีผลงานเพลงหรืออยู่ค่ายเพลง หรือที่ทำเพื่อหารายได้มาก่อน
 3. ผู้ประกวดต้องสมัครประกวดอยู่ภายใต้วงเดียวเท่านั้น (ห้ามลงชื่อประกวดซ้ำ หรือร้องร่วมกับวงอื่นในการประกวดครั้งนี้) โดยอ้างอิงจากรูปถ่ายสมาชิกทั้งวงที่ส่งมาเท่านั้น หากพบเจอทำผิดเงื่อนไข คณะกรรมการขอทำการตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที
 4. จำนวนสมาชิกต่อวง 3-10 คน (รวมนักร้องนำ)
 5. การประกาศผลรางวัล วงที่ได้รับรางวัลต้องอยู่ในสถานที่แข่งขันเท่านั้น หากไม่สามารถขึ้นรับรางวัลได้ถือว่าสละสิทธิ์
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ทางผู้จัดขอเก็บค่าประกันในการประกวด สำหรับวงที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ “Battle” เป็นจำนวนเงิน 500 บาท/วงและเมื่อทำการประกวดเสร็จ วงที่ไม่ผ่านเข้ารอบ “Final” จะได้รับเงินประกันคืนเต็มจำนวน
 8. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤษภาคม 2562 ปิดรับสมัครเวลา 18:00 น.

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัล Popular vote ทุนการศึกษา 3,000 บาท
 • รางวัลนักร้องยอดเยี่ยมไมค์อัด ZOOM 5,000 บาท
 • รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยมกีต้าร์โปร่ง มูลค่า 3,000 บาท

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • คุณนัท Tel. 02-101-5869, 096-459-5293
 • Line ID: sixoclock.29

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Matawee Tangsub / THE CRYSTAL

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
70,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
04 เม.ย. 2019 10:00 to 28 พ.ค. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.