^ Back to Top

ประกวดออกแบบเชิงนวัตกรรม 2553

ประกวดออกแบบเชิงนวัตกรรม 2553

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนช. ร่วมกับ TCDC และ Idesign Magazine จัดการประกวดออกแบบเชิงนวัตกรรม Design Innovation Contest DIC 2010 ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ประกาศผลการประกวดฯ กรกฎาคม 2553

การตัดสิน

 • ระดับการออกแบบ (Degree of design)

  ผลงานออกแบบเชิงนวัตรรมที่ได้รับรางวัลต้องเป็นการออกแบบและแนวคิดใหม่ ในระดับโลก ระดับประเทศหรือ ระดับบริษัท
 • กลยุทธ์ด้านธุรกิจ (Business Strategy)* (เฉพาะระดับมืออาชีพ)

  ผลงานออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องมีการนำเสนอร่างแผนธุรกิจและการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
 • กลยุทธ์ด้านการตลาด (Market Strategy)

  ผลงานออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องมีการศึกษาขนาด แนวโน้มและการเติบโตของตลาดในธุรกิจดังกล่าว
 • กระบวนการบริหารจัดการ (Management)

  องค์กรหรือทีมที่ส่งผลงานการออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องแสดงการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการการจัดการองค์ความรู้ทั้งด้านการออกเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • ระดับมืออาชีพ (Professionals) คือ กลุ่มบริษัท/ผู้ประกอบธุรกิจเดิม ที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการออกแบบเชิงนวัตกรรม โดยมีความพร้อมของบุคลากรประสบการณ์ในระดับมืออาชีพ
 • ระดับนักออกแบบรุ่นใหม่ (New designer)
  คือ กลุ่มนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ โดยมีความพร้อมและประสบการณ์ในด้านการออกแบบและด้านเทคโนโลยี

รางวัล

รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ระดับมืออาชีพ (Professionals)

จำนวน 10 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัลรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ระดับนักออกแบบรุ่นใหม่ (New designer)

จำนวน 10 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล

รวม 20 รางวัล พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

เกียรติยศแห่งรางวัล

รางวัลทั้งหมดมูลค่ากว่า 500,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกรียรติผ่านสื่อมวลชนได้รับสิทธิให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ควบคู่ผลงานที่ได้รับรางวัล เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป็นระยะเวลา 2 ปี

นับจากวันที่ได้รับรางวัลผลงานหรือผู้ได้รับการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน
ตามกลไกและเงื่อนไขของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดังนี้“โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบที่ใช้งานได้จริง เป็นการยืนยันความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีก่อนเข้าสู่กระบวนการ ผลิตในเชิงพาณิชย์“โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
ให้การสนับสนุนเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยสนับสนุนเป็นดอกเบี้ยแทนผู้กู้เงินจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมกับ สนช.
(รายละเอียดศึกษาจาก http://www.nia.or.th)

การเข้าร่วมประกวด

กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.nia.or.thร่างแผนธุรกิจ การตลาดและการบริหารจัดการ
ดาวน์โหลดร่างแผนธุรกิจแบบย่อ ที่เว็บไซด์ http://www.nia.or.thแนบบทสรุปความเป็นนวัตกรรมไม่เกิน 250 คำแนบ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลงาน อาทิ งานนำเสนอของผลงาน หรือ แผ่นซีดีนำเสนอผลงานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โมเดล รูปภาพผลงาน สำเนาเอกสารทาง

ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งด้านการประดิษฐ์และด้านการออกแบบ

ส่งผลงาน

บริษัท อินดัสเทรียล ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

เลขที่ 21/118 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 02 203 0522 ต่อ 23 แฟ็กซ์ 02 203 0522 ต่อ 24สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 02-644 6000 ต่อ 146 (คุณพันธพงศ์) โทรสาร: 02-644 8443

อีเมล์: pantapong@nia.or.th เว็บไซต์ www.nia.or.th/dic

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
500,000 Baht

ความเห็น

รูปภาพของ topfy

เรียนท่านผู้สนใจเข้าร่วมประกวด
ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมการส่งออก สมาคมรองเท้าไทย สมาคมเครื่องหนัง สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ดิเอ็มโพเรี่ยม สยามพารากอนและสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ จัดทำโครงการประกวดออกแบบเครื่องหนังรองเท้าโดยใช้ชื่อโครงการว่า “ Shoes Desige Contest 2011 ” ในปีนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยผู้เข้าร่วมประกวดต้องออกแบบเครื่องหนัง ภายใต้แนวคิด “ The City Of Fashion ”
ผู้เข้าประกวดจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงกับโรงงานผู้ประกอบการโดยตรง ยังได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการพร้อมทั้งเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท โดยโครงการนี้จัดเพื่อสนับสนุนและผลักดันศักยภาพของนักออกแบบให้มีการพัฒนาสู่ระดับสากล

ดังนั้นทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากท่านและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

เราเชื่อว่าคุณมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดความคิดสุดล้ำ ไอเดียสุดเลิศ แสดงพลังความคิดออกมาให้ทุกคนประจัก เปิดรับทุกความคิด กับ ดีไซน์ทันสมัย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดออกแบบรองเท้าแฟชั่น นำเทรนล้ำสมัยปี 2011 กัน

ติดต่อขอรับในสมัครได้ทางE-mail : J_studio_of_feel@hotmail.com
สอบถามเพิ่มเติม พี่จูน โทร 084-4698671

Members Online

There are currently 0 users online.