^ Back to Top

ประกวดดนตรี “Imperial Music Award 2016”

ประกวดดนตรี “Imperial Music Award 2016”

ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ร่วมกับ นิตยสาร The Guitar Mag ขอเชิญ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี “Imperial Music Award 2016” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และโอกาสในการทำเพลงและ MV ร่วมกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพ

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจร่วมกิจกรรมที่มีความสามารถในการร้องเพลงและเล่นดนตรี อีกทั้งยังเป็นเวทีกลางในการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้ก้าวสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพ และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เดินในทางที่ผิดและห่างไกลจากยาเสพติด

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันและเงื่อนไขในการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องมีอายุระหว่าง 13-18 ปีเท่านั้น
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น
 • จะต้องรับการอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือ สถานศึกษาต้นสังกัด
 • สมาชิกในวงจะต้องมีผู้ร่วมประกวดในวงระหว่าง 3 - 7คนเท่านั้น
 • สมาชิกในวงจะต้องไม่เคยมีผมงานอัลบั้มเพลงมาก่อน
 • ทางทีมงานจะเตรียมเฉพาะกลองชุด ตู้แอมป์กีต้า ตู้แอมป์เบส และตู้แอมป์คีย์บอร์ดเท่านั้นส่วนเครื่องดนตรีนอกเหนือจากนี้ให้ทางผู้สมัครเตรียมมาเอง
 • การตัดสินของคณะกรรมการหรือทีมงานผู้จัดถือเป็นอันสิ้นสุด
 • ห้ามใช้อุปกรณ์ในการปรับแต่งเสียงดนตรีประเภท Music Computer

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรนักเรียนและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองจำนวน 1 ใบ
 • รูปถ่ายของสมาชิกภายในวงขนาด 4x6 นิ้วจำนวน 1 ใบ
 • ผู้มาสมัครต้องอยู่ภายใต้วงเดียวเท่านั้น ห้ามลงชื่อซ้ำหรือรับเล่น, ร้องให้กับวงอื่นในการประกวด

รายละเอียดกฎกติกาการแข่งขัน

 • รอบคัดเลือกในวันที่ 21-23ตุลาคม 2559 บริเวณ Terrace ชั้น 1 หน้าศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
  • วงที่เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัว ตั้งแต่เวลา 10.00น. –11.00น. ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • เพลงที่ใช้ในการประกวด วงละ 1 เพลง (เพลงช้าหรือเร็วก็ได้)
  • เวลาใช้ในการประกวด วงละไม่เกิน 10 นาที (เวลาในการตั้งอุปกรณ์จะรวมกับเวลาแสดงด้วย) หากเกินเวลาที่กำหนดจะถูกหักคะแนน
  • ทีมเข้าประกวดแต่งกายได้ตามไตส์ของวงทำการแสดงต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเข้าสู่
 • รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 วง
  • ทีมที่เข้าประกวดจะต้องอยู่ภายในการแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบ หากไม่อยู่จะถือว่าสละลิทธ์
 • รอบชิงชนะเลิศในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 บริเวณ Terrace ชั้น 1 หน้าศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
  • วงที่เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัว ตั้งแต่เวลา 10.00น.–11.00น. ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • แสดง Mini Concert ความยาวไม่เกิน 20 นาที (เวลาในการตั้งอุปกรณ์จะรวมกับเวลาแสดงด้วย) หากเกินเวลาที่กำหนดจะถูกหักคะแนน
  • ต้องมีเพลงที่ Arrange ใหม่ในเวลาการโชว์ทั้งหมด 1 เพลง (การคิดทำนองขึ้นใหม่)
  • แสดง Mini Concert ต้องมีการเอ็นเตอร์เทนผู้ชมด้วย ตามความเหมาะสม
  • วงที่เข้าประกวดแต่งกายได้ตามสไตส์ของวง ทำการแสดงต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อตัดสินวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ1, รองชนะเลิศอันดับ2, และรางวัลอื่นๆ
  • วงที่เข้าประกวดจะต้องอยู่ภายในพื้นที่การแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบ หากไม่อยู่จะถือว่าสละสิทธิ์

การชี้ขาด

 • การชี้ขาดจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการการตัดสินและถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลการตัดสินหรือรางวัลต่างๆของผู้สมัคร ในการแข่งขันอื่นๆ ไม่มีผลต่อการแข่งขันครั้งนี้
 • คณะกรรมการและทางผู้จัดมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ กติกาต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทรล่วงหน้า

เกณฑ์การให้คะแนน (รวม100 คะแนน)

 • ความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรี 50 คะแนน (โดยพิจารณาจาก)
  • ความสมบูรณ์ของดนตรี
  • จังหวะและทำนอง
  • ความยากของเพลง
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • เทคนิค / ลูกเล่น
 • ความสามารถในการร้อง 25 คะแนน (โดยพิจารณาจาก)
  • ความไพเราะของน้ำเสียง
  • ภาษา อักขระ ความชัดเจน
 • Performace (คุณภาพของการโชว์) 25 คะแนน (โดยพิจารณา)
  • ลีลาท่าทางการแสดงออก (ของทั้งวง)
  • สีสัน / บรรยากาศ / อารมณ์ร่วม
  • การแต่งกาย

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
  • โล่เกียรติยศจากศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
  • ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท
  • โอกาสในการทำเพลงและ MV ร่วมกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพ
  • ของที่ระลึกจากสปอนเซอร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล)
  • โล่เกียรติยศจากศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
  • ทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท
  • ของที่ระลึกจากสปอนเซอร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล)
  • โล่เกียรติยศจากศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
  • ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
  • ของที่ระลึกจากสปอนเซอร์
 • รางวัลชมเชย (1 รางวัล)
  • ทุนการศึกษามูลค่า 5,000บาท
  • ของที่ระลึกจากสปอนเซอร์
 • รางวัลขวัญใจ The Guitar Mag (1 รางวัล)
  • กีต้าพร้อมลายเซ็นต์จากศิลปินวง Bodyslam ครบวง
  • ของที่ระลึกจากสปอนเซอร์
 • รางวัล STAR ENTERTAIN (1 รางวัล)
  • ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท
  • ของที่ระลึกจากสปอนเซอร์
 • รางวัล POPULAR VOTE (1 รางวัล)
  • ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท
  • ของที่ระลึกจากสปอนเซอร์

กรรมการรอบชิงชนะเลิศ

 • คุณคชภัค ผลธนโชติ พล วง Clash / Commentator ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีต้าร์
 • คุณปรัชญา มีบำรุง เคน วง Zeal / Commentator ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลอง
 • คุณปัณฑพล ประสารราชกิจ โอม วง Cocktai / Commentator ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนักร้องนำ
 • คุณจักรพงศ์ สิริริน สอง วง Paradox / Commentator ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์เบส

ช่องทางการสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 – วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
 • ขอรับใบสมัคร ส่งใบสมัคร หรือติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ที่อยู่
  ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง (กิจกรรมการตลาด)
  999 หมู่ 1 ถ. สุขุมวิท ต. สำโรงเหนือ
  อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270 
  Fax : 02-384-1343

ติดตามสอบถาม

 • ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
 • โทร 02-756-8217 ต่อ 2155
 • www.facebook.com/ImperialWorldSamrong
 • Line: @ImperialWorld

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณจิระพงษ์  มุ่งธัญญา

หมดเขต: 
20 ก.ย. 2016 10:00 to 14 ต.ค. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.