^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายพลุไฟ งาน Pattaya Countdown 2010

ประกวดภาพถ่ายพลุไฟ งาน Pattaya Countdown 2010

เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดการประกวดภาพถ่ายการแสดงพลุไฟตระการตา งาน Pattaya Countdown 2010 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2553 หรือ TOT Pattaya Countdown 2010 Photo Contest

กติกา :
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพการแสดงพลุไฟงาน Pattaya Countdown 2010 ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ เท่านั้น
2. ภาพที่ส่งประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยฟิล์มสี ยี่ห้อใดก็ได้ ความไวแสงใดก็ได้ หรือ ถ่ายจากฟิล์ม สไลด์สีรุ่นใดก็ได้ ขนาด 135 มม. หรือเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล ความละเอียด 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป พร้อมแนบไฟล์ภาพต้นฉบับจากกล้องที่ไม่ผ่านการปรับแต่งด้วยโปรแกรมใดๆ * และอัดขยายลงบนกระดาษสียี่ห้อใดก็ได้ ขนาด 8 x 12 นิ้ว พร้อมตั้งชื่อ และคำบรรยายประกอบ
3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แนบมาพร้อมกันกับภาพถ่าย ไว้ด้านหลังภาพถ่ายทุกภาพ
4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพได้โดยไม่จำกัดจำนวน และมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับทันที
6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นเองโดยไม่ใช้เทคนิคตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์**
7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งฟิล์มต้นฉบับให้กับผู้จัดการประกวด หลังจากได้รับแจ้งภายใน 5 วัน
8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด และผู้จัดการประกวดมี
สิทธิ์ที่จะนำออกเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่เจ้าของภาพ
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด และไม่มีการร้องขออุธรณ์ ใดๆทั้งสิ้น

* ไฟล์ภาพต้นฉบับจากกล้องดิจิตอล ได้แก่ไฟล์ JPEG, TIFF หรือ RAW ห้ามตกแต่งใดๆทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด และไฟล์จากกล้องที่ส่งมานี้จะต้องไม่ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพใดๆ ทำการแก้ไขภาพ เช่นลบ, เพิ่ม ส่วนใดๆ ในภาพอย่างเด็ดขาด (ให้ส่งเป็นไฟล์ต้นฉบับมาเลย)

** ภาพอัดขยาย 8” X 12” สามารถ ปรับแสงสี และลบฝุ่นที่เกิดจากความสกปรกของเซ็นเซอร์ได้ตามปกติ เพื่อให้คุณภาพของภาพดีขึ้น แต่ห้ามแต่งเติม หรือลบ องค์ประกอบใดๆในภาพ ซึ่งทำให้ผิดเพียนไปจากไฟล์ต้นฉบับ(แม้เพียงเล็กน้อย)โดยเด็ดขาด จะถือว่าเป็นการทำผิดกติกา และถูกตัดสิทธิ์ทันที

รางวัลการประกวด :
1. ภาพถ่ายการแสดงพลุไฟงาน Pattaya Countdown 2010 Brought to you by TOT ระหว่างวันที่
25-31 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้
รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

สามารถส่งผลงานได้ที่
1. ทางไปรษณีย์ : สามารถส่งผลงานได้ที่
ส่วนพัฒนาบริการมัลติมีเดีย อาคาร 9 ชั้น 7 โซน B 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
2. ทางเวบไซต์ : สามารถส่งผลงานได้ที่
admin@tdetonline.com โดยขนาดไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์ หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tdetonline.com
หมายเหตุ : โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แนบมาพร้อมกันกับภาพถ่าย ทั้ง 2 ช่องทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : www.tdetonline.com

กำหนดการส่งภาพ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2553

ตัดสินภาพ วันที่ 20 มกราคม 2553

ประกาศผลการประกวด www.tot.co.th และ www.pattaya.go.th

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
พ, 2010-01-20 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.