^ Back to Top

ประกวดดนตรี Imperial Music Award 2015

ประกวดดนตรี Imperial Music Award 2015

ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 16 - 22 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี Imperial Music Award 2015 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมประสบการณ์ในการทำ Single กับ Producer ชื่อดัง

คุณสมบัติทีมผู้เข้าแข่งขัน

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องมีอายุระหว่าง 16 – 22 ปีเท่านั้น
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับอุดมศึกษาเท่านั้น
 • จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือ สถานศึกษาต้นสังกัด
 • สมาชิกในวงจะต้องมีผู้ประกวดระหว่าง 3 – 7 คนเท่านั้น
 • สมาชิกในวงจะต้องไม่เคยมีผลงานอัลบั้มเพลงมาก่อน
 • ทางทีมงานจะเตรียมเฉพาะกลองชุด ตู้แอมป์กีต้าร์ ตู้แอมป์เบส และตู้แอมป์คีย์บอร์ดเท่านั้น ส่วนเครื่องดนตรีนอกเหนือจากนี้ให้ทางผู้สมัครเตรียมมาเอง
 • การตัดสินของคณะกรรมการหรือทีมงานผู้จัดถือเป็นอันสิ้นสุด
 • ห้ามใช้อุปกรณ์ในการปรับแต่งเสียงดนตรีประเภท Music Computer

หลักฐานในการสมัคร

 • สำเนาบัตรนักเรียนหรือนักศึกษาและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองจำนวน 1 ใบ
 • รูปถ่ายของสมาชิกภายในวงขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 • ผู้สมัครสามาสังกัดอยู่ภายใต้วงเดียวเท่านั้น ห้ามลงชื่อซ้ำหรือรับเล่น, ร้องให้กับวงอื่นในการประกวด

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง วันจันทร์ – วันอาทิตย์
  ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 19.00 น.
 • ส่งใบสมัครได้ที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง วันจันทร์ – วันอาทิตย์
  ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 19.00 น. สามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2558

กติกาการแข่งขัน

 • รอบคัดเลือกในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2558 บริเวณลาน Terrace ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
  • ทีมที่เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัว ตั้งแต่เวลา 10.00 น – 11.00 น ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • เพลงที่ใช้ในการประกวด วงละ 1 เพลง (เพลงช้าหรือเร็วก็ได้)
  • เวลาที่ใช้ในการประกวด วงละไม่เกิน 10 นาที (เวลาในการตั้งอุปกรณ์จะรวมกับเวลาแสดงด้วย)หากเกินเวลาที่กำหนดจะถูกหักคะแนน
  • ทีมเข้าประกวดแต่งกายได้ตามสไตล์ของวง ทำการแสดงต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อ คัดเลือกเข้าสู่ “รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 วง”
  • ทีมที่เข้าประกวดจะต้องอยู่ภายในการแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบ หากไม่อยู่จะถือว่าสละสิทธิ์
 • รอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 บริเวณลาน Terrace ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
  • ทีมที่เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัว ตั้งแต่เวลา 10.00 น – 11.00 น ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • แสดง Mini Concert ความยาวไม่เกิน 15 นาที (เวลาในการตั้งอุปกรณ์จะรวมกับเวลาแสดงด้วย)หากเกินเวลาที่กำหนดจะถูกหักคะแนน
  • ห้ามเล่นเพลงที่ใช้ประกวดในรอบคัดเลือก
  • แสดง Mini Concert ต้องมีการเอนเตอร์เทรนผู้ชมด้วย ตามความเหมาะสม
  • ทีมเข้าประกวดแต่งกายได้ตามสไตล์ของวง ทำการแสดงต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อตัดสินวงที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับที่ 1, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลอื่นๆ
  • ทีมที่เข้าประกวดจะต้องอยู่ภายในการแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบ หากไม่อยู่จะถือว่าสละสิทธิ์

เกณฑ์การตัดสิน รวม 100 คะแนน
1. ความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรี 50 คะแนน (โดยพิจารณาจาก)

 • ความสมบูรณ์ของดนตรี
 • จังหวะและทำนอง
 • ความยากของเพลง
 • เทคนิค/ ลูกเล่น

2. ความสามารถในการร้อง 25 คะแนน (โดยพิจารณาจาก)

 • ความไพเราะของน้ำเสียง
 • ภาษา อักขระ ความชัดเจน

3. Performance (คุณภาพของโชว์) 25 คะแนน (โดยพิจารณาจาก)

 • ลีลาท่าทางการแสดงออก (ของทั้งวง)
 • สีสัน / บรรยากาศ / อารมณ์ร่วม
 • การแต่งกาย

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)
  • โล่เกียรติยศจากศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
  • ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท
  • โอกาสในการทำเพลง Single และ MV ร่วมกับ Producer ชื่อดัง
  • ของที่ระลึกจากสปอนเซอร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (1 รางวัล)
  • โล่เกียรติยศจากศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
  • ทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท
  • ของที่ระลึกจากสปอนเซอร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (1 รางวัล)
  • โล่เกียรติยศจากศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
  • ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
  • ของที่ระลึกจากสปอนเซอร์
 • รางวัลวงดนตรียอดเยี่ยม (1 รางวัล)
  • ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
  • ของที่ระลึกจากสปอนเซอร์
 • รางวัลขวัญใจแฟนเพจ
  • ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท
  • ของที่ระลึกจากสปอนเซอร์

กำหนดการแข่งขัน

 • รอบคัดเลือก : ในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป บริเวณลาน Terrace ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
 • รอบชิงชนะเลิศ : ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป บริเวณลาน Terrace ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

การรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 - 6 ตุลาคม 2558
 • ขอรับใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/ImperialWorldSamrong

การส่งใบสมัคร

 • ทางไปรษณีย์ วงเล็บ “สมัครการแข่งขัน Imperial Music Award 2015 ” ส่งมาที่
  ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง (กิจกรรมการตลาด)
  999 หมู่ 1 ถ. สุขุมวิท ต. สำโรงเหนือ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
 • ส่งใบสมัครด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/ImperialWorldSamrong

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพรรณวิไล ฉิมภาลี

หมดเขต: 
07 ก.ย. 2015 10:00 to 06 ต.ค. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.