^ Back to Top

ศิลปะ

ประกวดศิลปะทั่วไป ในแขนงต่างๆ วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) คือ ศิลปะงดงาม ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และ อารมณ์เป็นสำคัญ เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, สถาปัตยกรรม, วรรณกรรม, ดุริยางศิลป์/ดนตรี, นาฏศิลป์ การละคร การเต้นรำ ภาพยนตร์

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือ

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนขึ้น เพื่อสนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระและจินตนาการของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนของชา

หมดเขต: 
อา, 2011-11-20 (All day)

You Can Be A Star 2 ประกวดออกแบบภาพศิลปะ ให้กับ EPICASE

ประกวดออกแบบภาพศิลปะ ให้กับ EPICASE

บริษัท โมโซไทยแลนด์ จำกัด ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม โครงการ YOU CAN BE A STAR ปีที่ 2 เฟ้นหา ศิลปิน นักออกแบบภาพศิลปะ ที่มีพรสวรรค์ให้กับ EPICASE ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเชิญมาร่วมสนุกและแบ่งปันประสบการณ์รวมทั้งผลงานทางด้านศิลปะในชีวิตประจำวันอันแสนพิเศษของคุณ ร่วมกับโครงการ YOU CAN BE A STAR

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ผลงาน

Young Muse Project โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 2

Young Muse Project

ถ้าคุณมีฝัน... เราจะปั้นให้เป็นจริง มิวเซียมสยาม ชวนเยาวชน อายุ 18 - 23 ปี มาร่วมแคมป์ “Young Muse Project” วันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2554 มาเสนอความคิดผลิตงานดีดีด้านพิพิธภัณฑ์ ชิงรางวัลพัฒนาผลงานสร้างสรรค์โครงการ 200,000 บาท พร้อมดูงานประเทศสิงค์โปร์

ภายในแคมป์จะพบกับกิจกรรม workshop เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ดูเบื้องหลังการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์

“เฟี้ยว” Nakarin Theatre Creative Live Performance Fund โครงการให้ทุนสนับสนุนศิลปินไม่จำกัดแขนง

“FIAO (เฟี้ยว) 2011” นครินทร์เธียเตอร์ โรงละครแปลงร่างได้ แหล่งเพาะบ่มและสนับสนุนศิลปิน หลากรุ่นหลายสาขา เปิดม่านเวทีสร้างสรรค์สำหรับศิลปินทุกสาขาใน “เฟี้ยว” Nakarin Theatre Creative Live Performance Fund โครงการให้ทุนสนับสนุนศิลปินไม่จำกัดแขนงไม่ว่าจะเป็นละคร ดนตรี เต้นรำ เชิดหุ่น ต่อสู้ วาดการ์ตูน แฟชั่น ภาพยนตร์ หรือ ศิลปะแขนงใดก็ตามที่ศิลปินนำเสนอได้ในลักษณะ การแสดงสด

Young Thai Artist Award 2011 เวทีประกวดผลงานศิลปะระดับเยาวชน

มูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG Foundation) ชวนน้องๆ เยาวชนที่ความมุ่งมั่นพากเพียรในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ และมีใจรักศิลปะ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด“รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2554” (Young Thai Artist Award 2011) เวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศประกอบด้วย

  • สาขาศิลปะ 2 มิติ
  • ศิลปะ 3 มิติ
  • ภาพถ่าย
  • ภาพยนตร์
  • วรรณกรรม

การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา กลุ่มบริษัทโตชิบาประเทศไทย ขอน้อมถวายความจงรักภักดีด้วยการจัดกิจกรรม การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปทุกระดับอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การพัฒนาศิลปะของไทยให้ก้าวหน้ากว้างขวางออกไปในทุกท้องที่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการ “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ทั้ง

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2554

ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2554

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2554 โดยมีระเบียบการดังต่อไปนี้
1. ประเภทศิลปกรรม มี 4 ประเภท คือ
1.1 ประเภทจิตรกรรม ( Painting ) ได้แก่ ภาพเขียนสีน้ำ สีฝุ่น สีน้ำมัน ฯลฯ
1.2 ประเภทประติมากรรม ( Sculpture ) ได้แก่ รูปปั้น สลัก ฯลฯ

ประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ภาพวาดกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 4

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ขอเรียนเชิญเยาวชนในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ภาพวาดกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 4 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

แบ่งเป็นประเภทเดี่ยว และประเภททีม (3-4 คน)

ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2554
ณ Life Style Hall ชั้น 2 (ฝั่งลิฟท์แก้ว) สยามพารากอน โตชิบา อินเทลริเจนซ์ ช็อป

การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชิงรางวัลพู่กันทอง

ประกาศ เรื่อง การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชิงรางวัลพู่กันทอง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

The Mall & Global Art Thailand Competition 2011

The Mall & Global Art Thailand Competition 2011

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประเทศ The Mall & Global Art Thailand Competition 2011 คราวนี้กลับมาในธีม “โลกสดใสหัวใจ Recycle” เพื่อให้เด็กๆได้แสดงฝีมือ ระดมความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรมจากขยะ Recycle ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวด

หมดเขต: 
ส, 2011-04-30 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - ศิลปะ

Members Online

There are currently 0 users online.