^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

การออกแบบโลโก้ / ตราสัญลักษณ์ เพื่อทำให้คนทั่วไปจดจำได้ง่าย สร้างความน่าเชื่อถือ ความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “MUIC 25th Anniversary” ชิงทุนการศึกษา

มีเรื่องดีๆ มาบอกสำหรับน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าออกแบบ กล้าสร้างสรรค์
ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “MUIC 25th Anniversary” ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

ขอเชิญประกวดออกแบบชื่อสัญลักษณ์ "ธิราชเจ้าจอมสยาม"

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย จัดสร้างสารคดีโทรทัศน์โครงการ“ธิราชเจ้าจอมสยาม” ซึ่งเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบ 100 ปีแห่งการสวรรคตในปีพุทธศักราช 2553 ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาก

หมดเขต: 
ศ, 2010-06-25 (All day)

โครงการประกวดสัญลักษณ์ 25 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE) จะครบ 25 ปีแห่งการก่อตั้ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2554 จึงจัดกิจกรรมโครงการประกวดสัญลักษณ์ 25 ปีวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน การรับรู้ และจดจำ โดยจะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมประกวดชิงทุนการศึกษา โดยนำผลงานทั้งหมดจัดภายในงาน Media Art Exhibition 2010 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สสว.

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สสว.

สสว. เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สสว. ให้มีความทันสมัย และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ชัดเจน ในการส่งเสริม สนับสนุน และชี้นำการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญชวนร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ โครงการ “รักษ์ธนบัตรไทย”

ธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และประกวดคำขวัญโครงการ “รักษ์ธนบัตรไทย” ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2010-06-30 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์บนแบนเนอร์

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์บนแบนเนอร์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบ Logo และออกแบบสัญลักษณ์บนแบนเนอร์ เพื่อชิงเงินรางวัล 5,000 บาท ในโครงการจัดทำ มิเตอร์ประเทศไทย (Thailandometers)

ประกวดออกแบบโลโก ประจำสมาคม "สมาคมปลากัดสยาม"

ประกวดออกแบบโลโก ประจำสมาคม "สมาคมปลากัดสยาม"

สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาปลากัดสยาม เชิญผู้สนใจประกวดออกแบบโลโก้ ประจำสมาคม ในนาม "สมาคมปลากัดสยาม" เพื่อมุ่งเน

ประกวดการออกแบบ LOGO (สัญลักษณ์) และประกวดคำขวัญ (Slogan)

ขอเชิญบุคลทั่วไปที่มีความคิดสร้างสรรค์ ประกวดการออกแบบ LOGO(สัญลักษณ์)และประกวดคำขวัญ (Slogan) ของสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  ประกวดโลโก้และข้อความเชิญชวนท่องเที่ยวเมืองหัวหิน

  การประกวดโลโก้ และข้อความเชิญชวนท่องเที่ยวเมืองหัวหิน ในปี พ.ศ. 2553 เทศบาลเมืองหัวหินขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลเงินสดและถ้วยเกียรติยศ มีรายละเอียดดังนี้

  ประกวดการออกแบบโลโก้ การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

  ประกวดการออกแบบโลโก้ การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

  โครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (International Conference on the Environment and Natural Resources: ICENR) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  หน้า

  Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

  Members Online

  There is currently 1 user online.

  • mod