^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk)

ประกวดออกแบบร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk)

ศูนย์การค้าอินสแควร์ ศูนย์การค้าแห่งใหม่ ใจกลางทำเลทองย่านจตุจักร ศูนย์รวมการช้อปปิ้งสุดฮิปที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โชว์ไอเดีย ประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) ภายใต้โครงการ IN Square… The Creative Showcase “Kiosk Design Contest” ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถด้านการออกแบบร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) และนำผลงานการออกแ

ประกวดออกแบบ MACHINE ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 4

บริษัท ยูเรกา ดีไชน์ จำกัด เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ใช้โปรแกรม SolidWorks ประกวดออกแบบ MACHINE ในโลกแห่งความจริงกับการออกแบบ MACHINE ในความคิดของคุณเป็นอย่างไร ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด
19 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์หมายเลข 02-192-3737 ต่อ 205,210

ประกวดออกแบบเครื่องเล่นในสวนสนุก

เชิญชวน นักเรียน / นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวส - ปริญญาตรี ประกวดออกแบบเครื่องเล่นในสวนสนุก โดยใช้โปรแกรม SolidWorks ในการสร้างโมเดล ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

กติกาการส่งผลงาน

  1. ออกแบบผลงานส่งเข้าประกวด (เครื่องเล่นในสวนสนุก)
  2. คิดอย่างสร้างสรรค์ออกแบบตามจินตนาการ

ประกวดแต่งวรรณกรรมอิเล็กทรอนิคส์(ebooks) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

บริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด จัดประกวดแต่งวรรณกรรมอิเล็กทรอนิคส์(ebooks) ภาษาไทยเป็นไฟล์ PDF ภายใต้แนวคิด “กว้าง แคบ” จำนวนไม่เกิน 50 หน้ากระดาษโดยให้ผู้เข้าประกวดตั้งชื่อเรื่อง ออกแบบปก และนำเสนอผลงานโดยไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นบทความ นิยาย การ์ตูน ภาพประกอบคำบรรยาย ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้มีเวทีแสดงและเผยแพร่ผลงานของตนเองต่อสาธารณชน อีกทั้งเป็นการร่วมรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มปริมาณการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น อันเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศ

หมดเขต: 
ส, 2011-12-31 (All day)

โครงการประกวดการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ 2554 สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชิญชวน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบสัญลักษณ์บาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ 2554 หัวข้อ Amazing Barcode Design for Food Package ได้ใช้ความรู้ทางด้านศิลปะ การออกแบบ ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์บาร์โค้ด มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังได้รับความรู้และประโยชน์ของบาร์โค้ดในระบบมาตรฐานสากล GS1 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานกับภาคธุรกิจต่างๆ ได้อย่างถูกต้อ

ประกวดออกแบบมินิเกม ในเกม “Great King City”

Great King City เป็นเกมออนไลน์ ที่น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ชวน นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทั่วประเทศ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ด้วยการออกแบบมินิเกม แนวคิดของเกมดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดของโครงการในพระราชดำริ ชิงทุนการศึกษา กว่า 130,000 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

โครงการประกวดออกแบบลายผ้าชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ ซาติน

ชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ ซาติน จัดงาน “Premier Satin Draw Your Dream Award 2011” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวด เพื่อแจ้งเกิดเป็นดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ ชิงเงินรางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณ มูลค่า 130,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับ บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด ผู้ผลิตชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาติน และชุดเครื่องน

ประกวดออกแบบเสื้อยืด รักษ์ประเทศและโลก

ประกวดออกแบบเสื้อยืดรักษ์ประเทศและโลก

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ ขอเชิญน้องๆ ในชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีอายุ 15-18 ปี บริบูรณ์ (ม.4-6 หรือเทียบเท่า) เข้าร่วมประกวดออกแบบเสื้อยืดรักษ์ประเทศและโลก “ให้ความสำ คัญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ กับประเทศและโลกของเรา ในปัจจุบัน” ชิงทุนการศึกษากว่า 1,000,000 บาท เพื่อเข้าศึกษาต่อที่ราฟเฟิลส์ กรุงเทพมหานคร พร้อมรับ iPad2 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

You Can Be A Star 2 ประกวดออกแบบภาพศิลปะ ให้กับ EPICASE

ประกวดออกแบบภาพศิลปะ ให้กับ EPICASE

บริษัท โมโซไทยแลนด์ จำกัด ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม โครงการ YOU CAN BE A STAR ปีที่ 2 เฟ้นหา ศิลปิน นักออกแบบภาพศิลปะ ที่มีพรสวรรค์ให้กับ EPICASE ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเชิญมาร่วมสนุกและแบ่งปันประสบการณ์รวมทั้งผลงานทางด้านศิลปะในชีวิตประจำวันอันแสนพิเศษของคุณ ร่วมกับโครงการ YOU CAN BE A STAR

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ผลงาน

โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2011

ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานด้าน Animation and Interactive Design เข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ในหัวข้อ “Upgrade Your Life : Just Smile” เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาทุกสถาบันทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างอิสระ ภายใต้แนวความคิด “Upgrade Your Life : Just Smile” สามารถตีความหมายและนำเสนอผลงานได้อย่างอิสระไร้ขอบเขต เป็นการแสดงศักยภาพด้านความค

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod