^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวด หนังสั้นมาก ความยาว 30 วินาที ภายใต้ชื่องาน "โครงการปล่อยของ 1"

ประกวด หนังสั้นมาก ความยาว 30 วินาที ภายใต้ชื่องาน "โครงการปล่อยของ 1"

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดโอกาสให้มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระดับอุดมศึกษา/ปวส.

หมดเขต: 
อ, 2012-07-31 16:00

ประกวดคลิปไอเดียธุรกิจ หัวข้อ "ธุรกิจจี๊ด ไอเดียเจิด" - Innovative Business Idea Contest

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (International College of NIDA) และหนังสือพิมพ์แนวหน้าชวนผู้ที่มีฝันและอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ร่วมส่งคลิปไอเดียธุรกิจ หัวข้อ "ธุรกิจจี๊ด ไอเดียเจิด" ไม่แน่ว่าฝันของคุณอาจจะเป็นจริง ใครที่มั่นว่าไอ

หมดเขต: 
อา, 2012-07-15 16:00

โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย และสื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเยาวชน สำนักงานทรัพย์สิน

หมดเขต: 
ศ, 2012-08-31 16:00

โครงการเพื่อสนับสนุนทุนประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2555 ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์จะให้ทุนส่งเสริมสนับสนุน แก่ประชาชนหรือกลุ่มบุคคล มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช.

หมดเขต: 
อา, 2012-07-15 16:00

Young Muse Project โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 3

Young Muse Project โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 3

ความคิดเล็กๆ...ก็เปลี่ยนโลกทั้งใบได้ มิวเซียมสยาม ชวนเยาวชน อายุ 18-25 ปี ส่งแนวคิดเพื่อจัดทำนิทรรศการ ในหัวข้อ "นิทรรศการ...กู้โลก" ต้องอธิบายที่มาของแนวคิดได้อย่างชัดเจนว่านิทรรศการจะนำเสนอเรื่องการกู้โลกรูปแบบไหน อย่างไร โดยสา

หมดเขต: 
ส, 2012-09-15 16:00

โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าว และนักจัดรายการวิทยุ(ดีเจ) ปีที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เชิญชวน นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ผู้ที่มีความสนใจในงานด้านการเป็นผู้ประกาศและนักจัดรายการวิทยุเข้าร่วม โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข

หมดเขต: 
อา, 2012-07-22 16:00

ประกวดสื่อการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที 1 รูปแบบ Application บนระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์

ประกวดสื่อการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที 1

โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที 1 รูปแบบ Application บนระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์ ขอเชิญนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. สช. และ กทม.

หมดเขต: 
ศ, 2012-08-31 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ "รณรงค์การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง เหมาะสม"

สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดออกแบบโปสเตอร์ "รณรงค์การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง เหมาะสม" เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ ตระหนัก รับรู้ถึงความ

หมดเขต: 
ศ, 2012-07-20 16:00

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 4 ประกวดแต่งเพลง ประกวดภาพถ่าย และประกวดสปอตโทรทัศน์

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 4 "สำนึกดี ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทย" เชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ประกวดแต่งเพลง ประกวดภาพถ่าย และประกวดสปอตโทรทัศน์ มีเนื้อหาปลุกจิตสำนึกร่วมกันเดินหน้าประเทศไทย ส่งผล

หมดเขต: 
อา, 2012-08-12 16:00

โครงการประกวดสื่อโฆษณา Young Creative TVC for LIFE

โครงการประกวดสื่อโฆษณา Young Creative TVC for LIFE

รายการสมรภูมิไอเดีย ไทยทีวีสีช่อง 3 เชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 23 ปี เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณา หัวข้อ "สนุกกับเทคโนโลยี" ภายใต้แนวคิด "Invented for life : เทคโนโลยีเพื่อชีวิต" ไม่จำกัดเทคนิค วิธีการและสื่อใน

หมดเขต: 
ศ, 2012-08-03 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.