^ Back to Top

ประกวดดนตรี/วงดนตรี

เป็นเวทีการประกวด เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรี การแสดงออกบนเวที แก่ผู้รักดนตรี

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา "ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง" ประจําปี 2565

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา "ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง" ประจําปี 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา "ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง" ประจําปี 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

หมดเขต: 
ศ, 2022-10-14 16:00

ประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน "ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

ประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน "ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน "ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 320,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

หมดเขต: 
ศ, 2022-10-14 16:00

ประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" หัวข้อ "ภาษาจรรโลงใจ"

ประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" หัวข้อ "ภาษาจรรโลงใจ"

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" หัวข้อ "ภาษาจรรโลงใจ" โครงการรักษ์ภาษาไทย สานคุณค่าและความ

หมดเขต: 
ศ, 2022-09-30 16:30

ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา

ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติสมัคร

หมดเขต: 
ศ, 2022-08-19 03:12

ประกวดดนตรี "ProPlugin Amplify Your Dreams Contest #4"

ประกวดดนตรี "ProPlugin Amplify Your Dreams Contest #4"

ProPlugin ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดดนตรี "ProPlugin Amplify Your Dreams Contest #4" หัวข้อ "Sing from your dreams หยิบฝันนั้นมาทำเพลง" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 650,000 บาท พร้อมโปรดิวซ์ผลงานเพลงที่ได้รับเลือกของคุณให้เ

หมดเขต: 
พฤ, 2022-09-15 16:30

ประกวด "Rayong Music Challenge 2022"

ประกวด "Rayong Music Challenge 2022"

Passione Shopping Destination ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด "Rayong Music Challenge 2022" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2022-10-03 16:30

ประกวดวงดนตรี "Sprite Music Contest #16"

ประกวดวงดนตรี "Sprite Music Contest #16"

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดัยมัธยมศึกษาในภาคใต้ อายุ 13-19 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Sprite Music Contest #16" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
พฤ, 2022-08-25 16:30

แข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1

แข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 16-25 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารว

หมดเขต: 
พ, 2022-07-27 16:30

ประกวดดนตรีไทยโครงการ "บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย" เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน

ประกวดดนตรีไทยโครงการ "บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย" เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน

Big C ขอเชิญผู้สนใจ อายุระหว่าง 6-19 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยโครงการ "บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย" เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2022-07-31 16:30

ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา "คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1"

ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา "คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1"

กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา "คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1" ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หมดเขต: 
ศ, 2022-07-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดดนตรี/วงดนตรี

Members Online

There are currently 0 users online.