^ Back to Top

คอมพิวเตอร์/IT

รวมการประกวด และการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย เช่น ประกวดออกแบบเว็บไซต์ (web design contest) ประกวดออกแบบแอพ (App) ประกวดเขียนโปรแกรม ประกวดเขียนเกมส์ และอื่นๆ

การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “GISTDA – GIS Applications Contest : G-CON”

GISTDA – GIS Applications Contest : G-CON

เชิญชวน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแข่งขัน โปรแกรมประยุกต์ ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “GISTDA – GIS Applications Contest : G-CON” เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จะเป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศ ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2013-07-30 16:00

การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ" Cabling Contest

Cabling Contest

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน "สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ" Cabling Contest เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะนักศึกษาของประเทศไทย ชิงเงินรางวัลก

หมดเขต: 
จ, 2013-10-28 16:00

ประกวดออกแบบเว็บดีไซน์ และมัลติมีเดียแอนิเมชัน

ประกวดออกแบบเว็บดีไซน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ประกวดออกแบบเว็บดีไซน์ และมัลติมีเดียแอนิเมชัน ชิงทุนการศึกษา 44,000 บาท ในงาน TNI Day ครั้งที่ 5

หมดเขต: 
จ, 2013-07-22 16:00

ประกวดแบบงานนำเสนอ (PowerPoint Template)

ประกวดออกแบบ PowerPoint Template

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วม ประกวดแบบงานนำเสนอ (PowerPoint Template) เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การประชุม จัดอบรม สัมมนา และนำเสนอผลงานในวาระโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์และเสริมสร้างภูมิปัญญาน

หมดเขต: 
พ, 2013-07-31 16:00

ประกวดออกแบบ Application “CS Innovation Contest ครั้งที่ 2″

CS Innovation Contest ครั้งที่ 2

Counter Service เชิญเยาวชนไทย กลุ่มนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการประกวด หัวข้อ "Branding Application" เพื่อให้ นิสิต-นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบ Application เพื่อส่งเสริมการสร้าง

หมดเขต: 
อา, 2013-08-04 16:00

โครงการ Good Game Developer Projects 2013

โครงการ Good Game Developer Projects 2013

โครงการ Good Game Developer Projects 2013 โอกาสคว้าฝันเพื่อก้าวสู่การเป็นนักพัฒนาเกมมืออาชีพกลับมาอีกครั้ง เมื่อ ทรู ดิจิตอล พลัส ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนมือถือชั้นนำของประเทศไทย จับมือกับมหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ “Good Game Developer Pr

หมดเขต: 
อ, 2013-06-25 16:00

ประกวด Samsung Smart App Challenge 2013 for Galaxy S4

Samsung Smart App Challenge 2013 for Galaxy S4

Samsung Smart App Challenge 2013 for Galaxy S4 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการประกวดพัฒนาแอพที่ใช้ฟีเจอร์ Group Play ชิงเงินรางวัลรวม 800,000 เหรียญ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2556

หมดเขต: 
ส, 2013-08-31 16:00

การแข่งขันรางวัลไอซีทีในระดับอาเซียน ASEAN ICT Awards 2013

ASEAN ICT Awards 2013

โครงการ ASEAN ICT Awards 2013 เป็นโครงการภายใต้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELSOM) และแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2013 จะจัดให้มีการแข่งขันรางวัลไอซีทีในระดับอาเซียน เพื่อพัฒนาสิ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ แล

หมดเขต: 
ศ, 2013-06-14 16:00

ประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand TICTA Awards 2013

TICTA Awards 2013

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ไทยให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่

หมดเขต: 
ส, 2013-06-15 16:00

ประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา ประจำปี 2556

ประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา ประจำปี 2556

ขอเชิญครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวะศึกษา ส่งสื่อไอซีที ที่ใช้อยู่แล้ว หรือที่พัฒนาขึ้นใช้ในการเรียนการสอนปกติตาม หลักสูตร ปวช. ปวส.

หมดเขต: 
จ, 2013-05-20 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - คอมพิวเตอร์/IT

Members Online

There are currently 0 users online.