^ Back to Top

มกราคม 2023

ประกวด "Thai Media Hackathon 2023"

ประกวด "Thai Media Hackathon 2023"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Thai Media Hackathon 2023" ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ ชิงเงินการลงทุนในธุรกิจมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2023-03-03 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "ครบรอบ 75 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "ครบรอบ 75 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา"

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "ครบรอบ 75 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2023-03-15 16:30

ประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "SLC ผ่านชัตเตอร์"

ประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "SLC ผ่านชัตเตอร์"

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "SLC ผ่านชัตเตอร์" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2023-02-15 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น TikTok หัวข้อ "รู้ทัน Fake News"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น TikTok หัวข้อ "รู้ทัน Fake News"

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti Fake News Center: AFNC) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น TikTok หัวข้อ "รู้ทัน Fake News" ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมทั้

หมดเขต: 
ศ, 2023-08-25 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์ลําพูน ปี ๒ by อบจ.ลําพูน Amazing Seasons Change Photo Contest"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์ลําพูน ปี ๒ by อบจ.ลําพูน Amazing Seasons Change Photo Contest"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์ลําพูน ปี ๒ by อบจ.ลําพูน Amazing Seasons Change Photo Contest" โครงการประกวดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริม

หมดเขต: 
อ, 2023-08-15 (All day)

แข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2023"

แข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2023"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2023" ชิงเงินรางวัลมูลค่า

หมดเขต: 
อ, 2023-02-28 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน"

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน"

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน" ชิงทุนการศึกษา

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2023-02-20 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "ทหารไทยห่วงใยประชาชน"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "ทหารไทยห่วงใยประชาชน"

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 15 - 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "ทหารไทยห่วงใยประชาชน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2023-02-20 16:30

ประกวดออกแบบสื่อใช้เสียง (PODCAST) และสื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ (INFOGRAPHIC) "คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัย สานความเข้าใจสู่ NEW GEN"

ประกวดออกแบบสื่อใช้เสียง (PODCAST) และสื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ (INFOGRAPHIC) "คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัย สานความเข้าใจสู่ NEW GEN"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อใช้เสียง (PODCAST) และสื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ (INFOGRAPHIC) ภายใต้หัวข้อ "คปภ.

หมดเขต: 
พ, 2023-02-15 18:00

ประกวดวาดภาพสีน้ํา ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566 ในโครงการนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพร : Chumphon Art Exhibition

ประกวดวาดภาพสีน้ํา ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566 ในโครงการนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพร : Chumphon Art Exhibition

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพสีน้ํา ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566 ในโครงการนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพร : Chumphon Art Exhibition ชิงรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2023-02-15 16:30

ประกวดภาพถ่าย "เส้น – สาย – แสง - เงา" ครั้งที่ 6

ประกวดภาพถ่าย "เส้น – สาย – แสง - เงา" ครั้งที่ 6

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "เส้น – สาย – แสง - เงา" ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "ปันสุข" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 9

หมดเขต: 
ศ, 2023-02-24 16:30

ประกวดผลงานศิลปกรรมดิจิทัล สื่อภาพเคลื่อนไหว "SPACE PROJECTION MAPPING HACKATHON 2023"

ประกวดผลงานศิลปกรรมดิจิทัล สื่อภาพเคลื่อนไหว "SPACE PROJECTION MAPPING HACKATHON 2023"

Grande Centre Point Space Pattaya ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปกรรมดิจิทัล สื่อภาพเคลื่อนไหว "SPACE PROJECTION MAPPING HACKATHON 2023" ภายใต้หัวข้อ "MITI (มิติ)" และ "SONGKRAN (สงกรานต์)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

หมดเขต: 
พ, 2023-02-15 16:30

ประกวด "เมนูอาหารปลอดภัย"

ประกวด "เมนูอาหารปลอดภัย"

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "เมนูอาหารปลอดภัย" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อ, 2023-02-28 16:30

ประกวด Infographic "HPV รู้ไว้ใช่ว่า…"

ประกวด Infographic "HPV รู้ไว้ใช่ว่า…"

โครงการวมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic "HPV รู้ไว้ใช่ว่า…" ภายใต้หัวข้อ "Let’s support HPV vaccine" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2023-02-03 (All day)

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย"

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย"

ขัวศิลปะ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
ส, 2023-02-18 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.