^ Back to Top

ตุลาคม 2021

ประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ "กาญจนบารมี กวี–คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม"

ประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ "กาญจนบารมี กวี–คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม"

มูลนิธิกาญจนบารมี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ "กาญจนบารมี กวี–คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม" ในโครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก Breast Cancer Awareness

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 (All day)

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา “For Farm Video Contest 2021”

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา “For Farm Video Contest 2021”

แอปพลิเคชัน ฟ ฟาร์ม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา “For Farm Video Contest 2021” ในหัวข้อ “ฟ ฟาร์ม ยกระดับชีวิต คู่คิดเกษตรกร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 18:00

ประกวดเมนูอาหาร "โครงการค้นหาเมนูกุนเชียงเจ๊หงษ์ฟิวชัน"

ประกวดเมนูอาหาร "โครงการค้นหาเมนูกุนเชียงเจ๊หงษ์ฟิวชัน"

กุนเชียงเจ๊หงษ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเมนูอาหาร "โครงการค้นหาเมนูกุนเชียงเจ๊หงษ์ฟิวชัน" ชิงผลิตภัณฑ์เจ๊หงษ์

หมดเขต: 
จ, 2021-11-15 16:30

ประกวด "YOUNG SUPERMODEL THAILAND 2022"

ประกวด "YOUNG SUPERMODEL THAILAND 2022"

Young Supermodel Thailand ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชนอายุระหว่าง 3 - 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "YOUNG SUPERMODEL THAILAND 2022" ชิงมงกุฎ ถ้วยรางวัล สายสะพายและทุนการศึกษา พร้อมลุ้นรับโอกาสร่วมงานในวงการบันเทิง

หมดเขต: 
จ, 2022-01-10 16:30

ประกวด "ข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน"

ประกวด "ข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญเยาวชน สถานศึกษา และองค์กรไม่แสวงหากำไร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน" ชิงทุนสนับสนุนผลิ

หมดเขต: 
พฤ, 2021-10-28 16:30

ประกวดออกแบบป้อมจราจร "Conceptual Design Contest : ป้อมจราจรมีชีวิตในเมืองพัทยา"

ประกวดออกแบบป้อมจราจร "Conceptual Design Contest : ป้อมจราจรมีชีวิตในเมืองพัทยา"

เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ร่วมกับ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) และ ภาคการศึกษา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วการประกวดออกแบบป้อมจราจร "Conceptual Design Contest : ป้อมจราจรมีชีวิตในเ

หมดเขต: 
พ, 2021-11-10 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “โครงการ FFC Thailand (Food with Function Claim)”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “โครงการ FFC Thailand (Food with Function Claim)”

โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “โครงการ FFC Thailand (Food with Function Claim)” ชิงเงินราง

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 (All day)

ประกวดโครงการ “BAAC Hackathon and Incubator, Agricultural Revolution หรือ ปฏิวัติเกษตรกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

ประกวดโครงการ “BAAC Hackathon and Incubator, Agricultural Revolution หรือ ปฏิวัติเกษตรกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “BAAC Hackathon and Incubator, Agricultural Revolution หรือ ปฏิวัติเกษตรกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ชิงเงินรางวัล พร้อมถ

หมดเขต: 
จ, 2021-10-18 05:21

ประกวดวาดภาพ "POSTER COLORS CONTEST" ครั้งที่ 1

ประกวดวาดภาพ "POSTER COLORS CONTEST" ครั้งที่ 1

Sakura Products Thailand ขอเชิญระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "POSTER COLORS CONTEST" ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "Make a wish สิ่งที่ฉันขอ...." ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท และทุก ๆ ภาพวาดที่ส่งเข้าร่วมประกวดทาง

หมดเขต: 
อา, 2021-11-07 16:30

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564

กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 ชิงเงินรางวัล

บทวิจารณ์วรรณกรรมต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 16:30

ประกวดความสามารถด้านดนตรี “Music Scholarships 2022”

ประกวดความสามารถด้านดนตรี “Music Scholarships 2022”

Regent's International School Bangkok ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 8 - 16 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถด้านดนตรี “Music Scholarships 2022” ชิงทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติของประเทศอังกฤษ IGCSE และ IB พร้อมยังได้รับการพัฒนาทางด้าน

หมดเขต: 
จ, 2022-01-31 16:30

ประกวดอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว "BlueScope The Sustainable of Coated Steel Buildings of the year 2021/2022"

ประกวดอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว "BlueScope The Sustainable of Coated Steel Buildings of the year 2021/2022"

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสถาปนิก / เจ้าของโครงการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว "BlueScope The Sustainable of Coated Steel Buildings of the year 2021/202

หมดเขต: 
จ, 2021-11-15 16:30

ประกวดงานออกแบบอาคาร BlueScope Design Award 2021 “The Sustainable of Steel Buildings Design Contest”

ประกวดงานออกแบบอาคาร BlueScope Design Award 2021 “The Sustainable of Steel Buildings Design Contest”

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสถาปนิก และนักออกแบบ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานออกแบบอาคาร BlueScope Design Award 2021 “The Sustainable of Steel Buildings Design Contest”

หมดเขต: 
จ, 2021-11-15 16:30

แข่งขัน "RPA Young Blood Hackathon 2021"

แข่งขัน "RPA Young Blood Hackathon 2021"

STelligence ขอเชิญนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จนถึงผู้ที่ทำงานแล้วไม่เกิน 5 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "RPA Young Blood Hackathon 2021" ภายใต้หัวข้อ “Innovation in Enterprise and SME” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมใบประ

หมดเขต: 
อา, 2021-10-17 16:30

ประกวดออกแบบโลโก้ ภายใต้หัวข้อ "50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)"

ประกวดออกแบบโลโก้ ภายใต้หัวข้อ "50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)"

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ ภายใต้หัวข้อ "50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ประกวด

หมดเขต: 
อ, 2021-11-30 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.