^ Back to Top

ธันวาคม 2020

ประกวดในโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ "AI Innovation JumpStart" ปี3

ประกวดในโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ "AI Innovation JumpStart" ปี3

งานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ และนักพัฒนาเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ "AI Innovation JumpStart" ปี3 ชิงทุนสนับส

หมดเขต: 
จ, 2020-12-21 16:30

Workshop เทคนิคการถ่ายภาพ

Workshop เทคนิคการถ่ายภาพ

สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop เทคนิคการถ่ายภาพ วิทยากรโดย รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

Seminar date: 
เสาร์, 2020, ธันวาคม 19 - 13:00 to 16:00

ประกวดนิทาน “ไฟฟ้าฟอร์เทล”

ประกวดนิทาน “ไฟฟ้าฟอร์เทล”

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิทาน “ไฟฟ้าฟอร์เทล”

หมดเขต: 
จ, 2021-02-01 16:30

ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "Young Architect ECO Home Contest"

ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "Young Architect ECO Home Contest"

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีคณะที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "Young Architect ECO Home Con

หมดเขต: 
จ, 2021-02-15 16:00

ประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II

ประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II

โครงการ Deep South Young Filmmaker ขอเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสอบรมผล

หมดเขต: 
อา, 2021-01-31 16:30

แข่งขันโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

แข่งขันโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมโล่รางวัล และทุนการศึกษา

หมดเขต: 
อา, 2020-12-20 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.