^ Back to Top

มีนาคม 2020

ประกวดแต่งนิยายแชทจากเกมจีบหนุ่ม ธีม "ฝันนั้นฉันมีเธอ Call Me Master"

ประกวดแต่งนิยายแชทจากเกมจีบหนุ่ม ธีม "ฝันนั้นฉันมีเธอ Call Me Master"

GAMEINDY ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งนิยายแชทจากเกมจีบหนุ่ม ธีม "ฝันนั้นฉันมีเธอ Call Me Master" ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2020-05-31 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest 2020”

ประกวดออกแบบมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest 2020”

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest 2020” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัต

หมดเขต: 
ศ, 2020-05-08 17:00

ประกวด Clip VDO "NISSIN Extreme เผ็ดซี๊ดด x2 Challenge"

ประกวด Clip VDO "NISSIN Extreme เผ็ดซี๊ดด x2 Challenge"

NISSIN ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO "NISSIN Extreme เผ็ดซี๊ดด x2 Challenge" หัวข้อ "เผ็ดทุกท่าไปกับ NISSIN Extreme" ชิง iPhone 11 และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 60,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2020-05-03 16:30

ประกวดหน้ากากอนามัยจากผ้าอีสาน "The Mask ดีไซน์เด้อ"

ประกวดหน้ากากอนามัยจากผ้าอีสาน "The Mask ดีไซน์เด้อ"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหน้ากากอนามัยจากผ้าอีสาน "The Mask ดีไซน์เด้อ" ชิงทริปเที่ยวอีสานแบบ Exclusive ช้อปฟิน บินฟรี ท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดเลย และรางวัลของที่ระลึก limited edition

หมดเขต: 
อา, 2020-05-31 16:30

ประกวดแฟชั่น “Plearnary Summer kids Contest”

ประกวดแฟชั่น “Plearnary Summer kids Contest”

Plearnary Mall ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 5 - 12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดแฟชั่น “Plearnary Summer kids Contest” ธีมวินเทจ ซัมเมอร์ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2020-03-17 04:18

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ภาษาสร้างโลก"

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ภาษาสร้างโลก"

IGen ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ภาษาสร้างโลก" ในโจทย์ที่ว่า เราจะนำทักษะด้านภาษาที่เราถนัดหรือสนใจมาทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้อย่างไร พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2020-04-23 16:30

ประกวดออกแบบสติกเกอร์และธีม LINE หัวข้อ "ครอบครัวสัตว์ป่า"

ประกวดออกแบบสติกเกอร์และธีม LINE หัวข้อ "ครอบครัวสัตว์ป่า"

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์และธีม LINE หัวข้อ "ครอบครัวสัตว์ป่า" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท

วิธีการเข้าร่วมการแข่งขัน

หมดเขต: 
ส, 2020-05-30 (All day)

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 595,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

ประเภทผลงานศิลปกรรม

หมดเขต: 
พฤ, 2020-05-21 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี Monami Illustration Contest แนวคิด "Summer + Colors + Friends"

ประกวดวาดภาพระบายสี Monami Illustration Contest แนวคิด "Summer + Colors + Friends"

Monami ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี Monami Illustration Contest แนวคิด "Summer + Colors + Friends" ชิงทุนการศึกษา พร้อมชองรางวัล มูลค่ารวมกว่า 66,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2020-04-10 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 95,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2020-07-01 16:30

ประกวดพลอต โครงการ "GMM25 หาเรื่อง"

ประกวดพลอต โครงการ "GMM25 หาเรื่อง"

GMM25 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดพลอต โครงการ "GMM25 หาเรื่อง" ชิงโอกาสเซ็นสัญญาเพื่อทําละครกับช่อง GMM 25 หรือบริษัทฯ ในเครือ และโล่เกียรติยศ

รายละเอียดโครงการ Gmm25 หาเรื่อง

หมดเขต: 
พ, 2020-04-15 16:30

ประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์

หมดเขต: 
อ, 2020-03-31 16:30

ประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง และเหรียญ งาน Bangkok Marathon BANGKOK

ประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง และเหรียญ งาน Bangkok Marathon BANGKOK

Bangkok Marathon BANGKOK ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง และเหรียญ งาน Bangkok Marathon BANGKOK ชิงแเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ข้อกําหนด

หมดเขต: 
พ, 2020-03-25 16:30

ประกวด Posco-Thainox Design Award ประจำปี 2563

ประกวด Posco-Thainox Design Award ประจำปี 2563

สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยร่วมกับบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท อายุไม่เกิน 27 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Posco-Thainox Design Award ประจำปี 2563 ภายใต้ปรัชญาธุรกิจ “พลเมืองบรรษัท : สร้างอนาคตที่ดีร่วมก

หมดเขต: 
ส, 2020-05-30 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
อ, 2020-06-30 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.