^ Back to Top

มิถุนายน 2018

ประกวดออกแบบสินค้าไปรษณีย์

ประกวดออกแบบสินค้าไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และเยาวชนไทยที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสินค้าไปรษณีย์ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 240,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติ

หมดเขต: 
พฤ, 2018-08-23 16:30

ประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout: Innovation District ย่านนวัตกรรมในจังหวัดภูเก็ต

ประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout: Innovation District ย่านนวัตกรรมในจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout: Innovation District ย่านนวัตกรรมในจังหวัดภูเก็ต

หมดเขต: 
ศ, 2018-06-29 13:59

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นั

หมดเขต: 
จ, 2018-09-10 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "รอยยิ้มของหนู คือ ความสุขของชาติ : MY SMILE IS THAI SMILE"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "รอยยิ้มของหนู คือ ความสุขของชาติ : MY SMILE IS THAI SMILE"

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 - 10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "รอยยิ้มของหนู คือ ความสุขของชาติ : MY SMILE IS THAI SMILE" ภายใต้ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 14" ชิงทุน

หมดเขต: 
อ, 2018-08-28 16:00

ประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561

ประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561

โครงการเบญจวาช และวัดราชผาติการาม วรวิหาร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
อา, 2018-09-30 16:00

ประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย FinTech Challenge 2018 : The Discovery

ประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย FinTech Challenge 2018 : The Discovery

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมฟินเทคประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ขอเชิญนักศึกษา ผู้สนใจ และ ผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย

หมดเขต: 
พฤ, 2018-07-05 16:00

ประกวดเต้นประกอบเพลงบุญเติม “Dance to your Dream เต้นเติมฝัน”

ประกวดเต้นประกอบเพลงบุญเติม “Dance to your Dream เต้นเติมฝัน”

บุญเติม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นๆ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเต้นประกอบเพลงบุญเติม “Dance to your Dream เต้นเติมฝัน” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติย

หมดเขต: 
ส, 2018-06-30 16:00

ประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ "Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1"

ประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ "Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1"

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 17 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ "Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1" ภายใต้แนวคิด "ความเคารพ" ชิงเง

หมดเขต: 
อา, 2018-07-29 16:00

ประกวดวงดนตรี "Imperial Music Awards 2018"

ประกวดวงดนตรี  "Imperial Music Awards 2018"

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ร่วมกับ นิตยสาร The Guitar Mag ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 - 22 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี  "Imperial Music Awards 2018" ชิงรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2018-07-02 16:00

ประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) ระดับมัธยมศึกษา "THE EXPLACE SCHOOL BAND MUSIC CHALLENGE"

ประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) ระดับมัธยมศึกษา "THE EXPLACE SCHOOL BAND MUSIC CHALLENGE"

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) ระดับมัธยมศึกษา "THE EXPLACE SCHOOL BAND MUSIC CHALLENGE" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโอกาสในการมีซิงเกิ้ลเป็นของตัวเอง

หมดเขต: 
ศ, 2018-08-24 16:00

ประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประจำปี 2561

ประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติ

หมดเขต: 
ศ, 2018-08-03 16:00

ประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest

ประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest "รู้ แล้ว เลือก ได้ โรงไฟฟ้าฐานไทย เพื่อพลังงานของประเทศ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม

หมดเขต: 
ศ, 2018-08-17 16:00

ประกวด “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future”

ประกวด “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future” ชิงเงินสนับสนุน เงินรางวัล พร้อมเกีย

หมดเขต: 
ส, 2018-06-30 16:00

ประกวดวาดภาพการ์ตูนเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่า

ประกวดวาดภาพการ์ตูนเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่า

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต ขอเชิญผู้สนใจอายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพการ์ตูนเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่า ชิงเงินรางวัล พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรี และใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2018-07-26 16:30

ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "ธรรมชาติสร้างชีวิต : Nature Creates Life"

ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "ธรรมชาติสร้างชีวิต : Nature Creates Life"

คณะวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "ธรรมชาติสร้างชีวิต : Nature Creates Life" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

หมดเขต: 
ส, 2018-08-25 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.