^ Back to Top

กุมภาพันธ์ 2017

ประกวด "จิตรกรรมบัวหลวง" ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560

ประกวด "จิตรกรรมบัวหลวง" ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560

มูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "จิตรกรรมบัวหลวง" ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมเหรียญ และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

หมดเขต: 
อา, 2017-05-14 16:00

ประกวดวาดภาพเชิงสร้างสรร "I AM ORIGINAL 2 by PIGMA MICRON" หัวข้อ "เส้นเล่าเรื่อง จินตนาการผ่านปากกาสู่ลายเส้น"

ประกวดวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ "I AM ORIGINAL 2 by PIGMA MICRON" หัวข้อ "เส้นเล่าเรื่อง จินตนาการผ่านปากกาสู่ลายเส้น"

บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ "I AM ORIGINAL 2 by PIGMA MICRON" หัวข้อ "เส้นเล่าเรื่อง จินตนาการผ่านปากกาสู่ลายเส้น" ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 180,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2017-05-31 16:00

ประกวดงานเซรามิก หัวข้อ “แจกันหลวง ข่วงนครลำปาง”

ประกวดงานเซรามิก หัวข้อ “แจกันหลวง ข่วงนครลำปาง”

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเซรามิก หัวข้อ “แจกันหลวง ข่วงนครลำปาง” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2017-05-10 16:00

ประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

ประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
อา, 2017-04-30 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

ประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

หมดเขต: 
อา, 2017-04-30 16:00

ประกวดออกแบบสี่อวีดีโอ Infographic หัวข้อ "การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย"

ประกวด Infographic หัวข้อ "การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย"

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic หัวข้อ "การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 220,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2017-03-10 16:00

ประกวดภาพถ่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2560

ประกวดภาพถ่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2560

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ

หมดเขต: 
อา, 2017-03-12 16:00

ประกวดแบบ SYS Student Design Contest 2017 “STEEABLE : Modular System” : สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนักศึกษา ประจำปี 2560

ประกวดแบบ SYS Student Design Contest 2017 “STEEABLE : Modular System” : สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนักศึกษา ประจำปี 2560

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบ SYS Student Design Contest 2017 “STEEABLE : Modular System” : สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนักศึกษา ประจำปี 2560 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 200,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2017-04-28 16:00

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ปี ๒๕๖๐ : Contemporary Fashion Competition 2017

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ปี ๒๕๖๐ : Contemporary Fashion Competition 2017

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ปี ๒๕๖๐ : Contemporary Fashion Competition 2017 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท

หมดเขต: 
ศ, 2017-03-31 16:00

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2017 คอนเซปต์ "Thai Pride ทำไทยให้เป็นเทรนด์"

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2017 คอนเซปต์ "Thai Pride ทำไทยให้เป็นเทรนด์"

เครือสหพัฒน์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2017 คอนเซปต์ "Thai Pride ทำไทยให้เป็นเทรนด์" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2017-03-31 16:00

ประกวดวาดภาพ "จุฬาฯ Expo 2017"

ประกวดวาดภาพ "จุฬาฯ Expo 2017"

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "จุฬาฯ Expo 2017" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

หมดเขต: 
อ, 2017-03-14 16:00

ประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560

ประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560

มูลนิธิร่มฉัตร และ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2017-04-02 16:00

ประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2

ประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2 หัวข้อ “รู้ทันกลลวง ห่างไกลโฆษณาปลอม”

หมดเขต: 
อา, 2017-04-30 23:59

ประกวดมิวสิควิดีโอ “SSRU MV AWARDS VOL.7”

ประกวดมิวสิควิดีโอ “SSRU MV AWARDS VOL.7”

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควิดีโอ “SSRU MV AWARDS VOL.7” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2017-03-20 16:00

โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่6

โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เริ่มงาน 09.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (ติดตลาดนัด มศว) เวลา 10.00-15.30 น.

Members Online

There are currently 0 users online.