^ Back to Top

สิงหาคม 2014

ประกวด "Snap Muse Snap Me แชะสนุกทุกพิพิธภัณฑ์"

Snap Muse Snap Me แชะสนุกทุกพิพิธภัณฑ์

Museum Siam ขอเชิญผูสนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Snap Muse Snap Me แชะสนุกทุกพิพิธภัณฑ์" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2014-09-08 16:00

ประกวดวิดีโอคลิป "Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2014"

ประกวดวิดีโอคลิป "Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2014"

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (Thai Motorcycle Enterprise Association: TMEA) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในโครงการประกวดวิดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2557 “Motorcycle Road Saf

หมดเขต: 
อา, 2014-11-30 16:00

กิจกรรม "เอาชนะภูมิแแพ้"

กิจกรรม "เอาชนะภูมิแแพ้"

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะขอชวนเชิญคนขี้(ภูมิ)แพ้ และคนที่ไม่อยากแพ้(ภูมิ) เข้าร่วมกิจกรรม “เอาชนะภูมิแพ้” โดยภายในงานจะได้เรียนรู้วิธีง่ายๆในการดูแลตัวเองเพื่อเอาชนะภูมิแพ้จาก “คุณชินริณี วีระวุฒิวงศ์” วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่

Seminar date: 
เสาร์, 2014, สิงหาคม 30 - 13:00 to 16:00

ประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน”

ประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน”

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง และ K MAGAZINE ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติ

หมดเขต: 
ส, 2015-01-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง”

ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ร่วมกับ ชมรมภาพยนตร์ วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส หรือระดับอุดมศึกษาไม่เกินชั้นปีที่ 2 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง” ชิงรางสัล

หมดเขต: 
พฤ, 2014-11-20 16:00

ประกวดภาพถ่าย "100 MIRACLE FAME OF CHONBURI SEASON 2 : มหัศจรรย์ความงาม นิยามเมืองชล"

ประกวดภาพถ่าย "100 MIRACLE  FAME OF CHONBURI SEASON 2 : มหัศจรรย์ความงาม นิยามเมืองชล"

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "100 MIRACLE  FAME OF CHONBURI SEASON 2 : มหัศจรรย์ความงาม นิยามเมืองชล" ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท

ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลหรือฟิล์ม

หมดเขต: 
ศ, 2014-10-17 16:00

ประกวดหนังสั้น "คุณภาพศิษย์ สะท้อนคุณภาพครู"

ประกวดหนังสั้น คุณภาพศิษย์ สะท้อนคุณภาพครู

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "คุณภาพศิษย์ สะท้อนคุณภาพครู" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
อ, 2014-09-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย “เกาะหมาก....สําราญบานใจ”

ประกวดภาพถ่าย “เกาะหมาก....สําราญบานใจ”

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Photo Contest 2014 ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวโลว์คาร์บอนอย่างยั่งยืน Low Carbon Tourism ณ “เกาะหมาก....สําราญบานใจ” ชิงรางวัลที่พักมูลค่ากว่า 60,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2014-09-19 16:00

ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2557 : Young Thai Science Ambassadors 2014

Young Thai Science Ambassadors 2014

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2557 : Young Thai Science Ambassadors 2014 ชิงทุนการศึกษา พร้อมเป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศ

หมดเขต: 
พฤ, 2014-11-20 16:00

ประกวด ภาพประชาสัมพันธ์ห้องสมุดวัฒนธรรม "Promo Culturethèque"

ประกวด ภาพประชาสัมพันธ์ห้องสมุดวัฒนธรรม "Promo Culturethèque"

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ร่วมกับ ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ภาพประชาสัมพันธ์ห้องสมุดวัฒนธรรม "Promo Culturethèque" เนื่องในโอกาสการเปิดตัวห้องสมุดดิจิตอลที่มีชื่อ

หมดเขต: 
พ, 2014-10-01 16:00

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผย “สุดยอดนักสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่น 6 ทีมสุดท้าย” จากเวทีการประกวด ASEAN Animation Contest 2014

นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญ ก่อนก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัว กับงาน Animation Contest for ASEAN  2014  หรือ โครงการประกวดแอนิเมชั่นของอาเซียน การประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ด้านแอนิเมชั่นระดับอาเซียน  ที่เปิดโอกา

ประกวดภาพถ่ายค่านิยม ๑๒ ประการ : สร้างชาติและประชาชนเข้มแข็ง

ประกวดภาพถ่ายค่านิยม ๑๒ ประการ : สร้างชาติและประชาชนเข้มแข็ง

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายค่านิยม ๑๒ ประการ : สร้างชาติและประชาชนเข้มแข็ง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 270,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

กำหนดการ

หมดเขต: 
ศ, 2014-09-12 16:00

ประกวดหนังสั้น “K-Swiss, Lively, and Fun: Short Film Contest”

K-Swiss, Lively, and Fun: Short Film Contest

K-Swiss Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “K-Swiss, Lively, and Fun: Short Film Contest” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2014-10-15 16:00

ประกวดออกแบบ "ชุดประจำชาติ" ภายใต้แนวคิด "ครีเอทีฟไทย"

ประกวดออกแบบ "ชุดประจำชาติ" ภายใต้แนวคิด "ครีเอทีฟไทย"

กองประกวด Miss Uuniverse Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "ชุดประจำชาติ" ภายใต้แนวคิด "ครีเอทีฟไทย" เพื่อคัดเลือกให้ตัวแทน Miss Universe Thailand ประกวดบนเวที MISS UNIVERSE 2014 ผู้ชนะรับเงิรางวัลมูลค่า 20,000 บาท หากได้รับรา

หมดเขต: 
จ, 2014-09-15 16:00

ประกวดในโครงการ "พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก" ปี 2

ประกวดในโครงการ "พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก" ปี 2

โมเดิร์นไนน์การ์ตูน ร่วมกับ กลุ่ม ปตท ขอเชิญระดับประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก" ปี 2 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต" ชิงทุนการพัฒนาผลงาน พร้อมเกียรติบัตร และทัศนศึกษานวัตกร

หมดเขต: 
จ, 2014-09-15 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.