^ Back to Top

MFA Clip Contest 2021

ประกวดภาพยนตร์สั้น "MFA Clip Contest 2021" ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”

ประกวดภาพยนตร์สั้น "MFA Clip Contest 2021" ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”

กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "MFA Clip Contest 2021" ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2021-06-16 16:30
Subscribe to RSS - MFA Clip Contest 2021

Members Online

There are currently 0 users online.