^ Back to Top

ประกวดแนวคิดการประชาสัมพันธ์

ประกวดแนวคิด การตลาด และการประชาสัมพันธ์ "Performance and Promotion Competition"

ประกวดแนวคิด การตลาด และการประชาสัมพันธ์ "Performance and Promotion Competition"

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดแนวคิด การตลาด และการประชาสัมพันธ์ "Performance and Promotion Competition" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์ ประจำปี 2564 หรือ Princess Galyani Vadhana Inter

Deadline: 
Fri, 2021-04-30 16:30
Subscribe to RSS - ประกวดแนวคิดการประชาสัมพันธ์

Members Online

There are currently 0 users online.