^ Back to Top

ประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า

ประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร

ประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร โดย

Deadline: 
Mon, 2018-10-15 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า

Members Online

There are currently 0 users online.