^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรม

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๖"

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๖"

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประ

Deadline: 
Sat, 2022-07-30 16:30

ประกวดวรรณกรรม “มนุษย์สัมผัสมนุษย์”

ประกวดวรรณกรรม “มนุษย์สัมผัสมนุษย์”

กองทุนศรีบูรพา ร่วมกับกองทุนศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร และคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดวรรณกรรม “มนุษย์สัมผัสมนุษย์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 24,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2021-10-31 16:30

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี" ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี" ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประ

Deadline: 
Tue, 2021-08-31 16:30

ประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔

ประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔

โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔ (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓) หัวข้อ "อยู่เพื่ออะไร" ชิงรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพ

Deadline: 
Mon, 2020-08-31 16:30

ประกวดวรรณกรรมรางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 15

ประกวดวรรณกรรมรางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 15

NANMEEBOOKS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 15 ปี 2562 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 380,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2019-06-20 16:00

ประกวดวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

ประกวดวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "สัญชาตญาณ"

Deadline: 
Sat, 2018-12-01 16:00

ประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” หัวข้อ “เพียงแค่เม็ดทราย”

ประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” หัวข้อ “เพียงแค่เม็ดทราย”

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิล

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 16:00

ประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561

ประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561

โครงการเบญจวาช และวัดราชผาติการาม วรวิหาร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Sun, 2018-09-30 16:00

4 ยุวศิลปินเจ้าของผลงานรางวัลยอดเยี่ยม - นิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต” รางวัลยุวศิลปินไทย 2560 (Young Thai Artist Award 2017)

สัมภาษณ์พิเศษ และแนะนำตัวน้องๆ 4 ยุวศิลปินไทยเจ้าของผลงานรางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนอีก1 ยุวศิลปิน สาขาการประพันธ์ กำลังศึกษาอยู่ที่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และยุวศิลปินไทย สาขาภาพถ่าย ไม่มีผู้ได้รางวัลยอดเยี่ยม

เปิดตัวโครงการพิเศษ - นิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต” รางวัลยุวศิลปินไทย 2560 (Young Thai Artist Award 2017)

แขกผู้มีเกียรติ รวมถึงน้องๆยุวศิลปิน เริ่มทยอยเข้าสู่งานพิธีเปิดนิทรรศการแสดงศิลป์สัญจรครั้งแรก ณ หอศิลปะการแสดงนครลำปาง บ้านบริบูรณ์ จังหวัดลำปาง


บริเวณทางเข้างานตกแต่งด้วยโคมล้านนาหลากสี

 


แขกผู้มีเกียรติ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวรรณกรรม

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod