^ Back to Top

ประกวดมิวสิควีดีโอ

ประกวดมิวสิควีดีโอ "Topline Digital Creator Awards" ครั้งที่ ๓

ประกวดมิวสิควีดีโอ "Topline Digital Creator Awards" ครั้งที่ ๓

บริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดีโอ "Topline Digital Creator Awards" ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 120

Deadline: 
Fri, 2017-09-22 18:00

ประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards ครั้งที่ ๒

ประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards ครั้งที่ ๒

Topline Digital ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards ครั้งที่ ๒ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2016-09-23 18:00

ประกวดมิวสิควีดีโอ The Dream on Stage เพลง "เย็นสบายในฝัน"

ประกวดมิวสิควีดีโอ The Dream on Stage เพลง "เย็นสบายในฝัน"

Carrier ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดีโอ The Dream on Stage เพลง "เย็นสบายในฝัน" ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท

วิธีการเข้าร่วม

Deadline: 
Fri, 2016-06-24 16:00

ประกวดมิวสิควีดีโอ (MUSIC VEDIO) เพลงประจำสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดีโอ (MUSIC VEDIO) เพลงประจำสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท

ประกวดสื่อมิวสิควีดีโอ ภายใต้โจทย์เพลง "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน"

ประกวดสื่อมิวสิควีดีโอ ภายใต้โจทย์เพลง "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน"

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แผนงานอาหารและโภชนาการ และภาคีเครือข่ายประเด็นเรื่องของโรคอ้วนและการโภชนาการ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อมิวสิควีดีโอ ภาย

Deadline: 
Fri, 2015-05-08 16:00

ประกวดทำมิวสิควีดีโอเพลง “มือเล็กๆ” ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ประกวดทำมิวสิควีดีโอเพลง “มือเล็กๆ” ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีไอเดียแบบไร้ขีดจำกัด ร่วมส่งผลงานเข้า ประกวดทำมิวสิควีดีโอเพลง “มือเล็กๆ” ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2013-11-15 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดมิวสิควีดีโอ

Members Online

There are currently 0 users online.