^ Back to Top

กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

แข่งขัน โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557​

แข่งขัน โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557​

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ศึกษาดูงานโครงการอันเนื

Deadline: 
Wed, 2014-09-10 16:00

ประกวดโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"ประจำปี 2556

กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้น้อมนำพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นครั้งที่ 7 ด้วยความร่วมมือจาก มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศ

Deadline: 
Mon, 2013-07-15 16:00
Subscribe to RSS - กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

Members Online

There are currently 0 users online.