^ Back to Top

ชิงทุนการศึกษา

ประกวดหนังสั้น STOP Stealing Ideas หยุดขโมยความคิด (ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์)

ประกวดหนังสั้น STOP Stealing Ideas หยุดขโมยความคิด (ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์)

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น STOP Stealing Ideas หยุดขโมยความคิด (ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์) ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้หนังที่ได

Deadline: 
Fri, 2014-06-20 16:00

ประกวดออกแบบนิตยสาร ชิงทุนการศึกษา และคอร์สเรียนระยะสั้น ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประกวดออกแบบนิตยสาร ชิงทุนการศึกษา และคอร์สเรียนระยะสั้น ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Numéro Thailand ร่วมกับ Siam Center สถานทูตฝรั่งเศส และ สถาบันแนะนำการศึกษาต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เอกธนา ขอเชิญเข้าร่วม ประกวดออกแบบนิตยสาร ชิงทุนการศึกษาและคอร์สเรียนระยะสั้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมรับประกาศ

Deadline: 
Mon, 2013-07-15 16:00
Subscribe to RSS - ชิงทุนการศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.