^ Back to Top

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4 "เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang"

ประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4  "เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang"

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ขอเชิญนักเรียน และสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4 "เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang" ชิงถ้วยพระราช

Deadline: 
Mon, 2014-08-18 16:00

ประกวด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี2

ประกวด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี2

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี2 ชิงชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท ทีมชนะเลิศจะได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วม

Deadline: 
Fri, 2014-06-20 16:00

โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม กรุงเทพฯ และภาคกลางฝั่งตะวันออก

โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม กรุงเทพฯ และภาคกลางฝั่งตะวันออก

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวดใน "โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม" ชิงทุนพัฒนาผลงานมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมรับสิทธิสนับ

Deadline: 
Mon, 2014-02-10 03:47

การประกวดกิจกรรม "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น"

การประกวดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา มาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม กับการประกวดกิจกรรม "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น" เพื่อคัดเลือกผู้ชนะ 4 ทีม 4 ภูมิภาค ชิงเงินรางวัลทีมละ 100,000 บาท เพียงเลือก 1 พื้นที่เป้าหมายจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อออกแบบ

Deadline: 
Sun, 2013-07-07 16:00
Subscribe to RSS - ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Members Online

There are currently 0 users online.