^ Back to Top

อบรม สัมมนา / Workshop

งานอบรม สัมมนา / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ(workshop) เพื่อเพื่มทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ

Title Description Seminar date
Eco Move Workshop Eco Move Workshop สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนร่วมสมัครเข้าแข่งขันการประกวดงานออกแบบ ‘อีโคมูฟ’... 2013-05-29 14:00 to 17:00
Bangkok Music Forum ครั้งที่ 5 "ฉันก็เป็น ... ผู้หญิงคนหนึ่ง" Bangkok Music Forum ครั้งที่ 5 "ฉันก็เป็น ... ผู้หญิงคนหนึ่ง" ร่วมเสวนาเรื่องเพศสภาพในผลงานดนตรี ร่วมศึกษาเนื้อหาของการบอกเล่าเรื่อง เพศสภาพ ผ่านบทเพลงหลากหลายยุคสมัย... 2013-06-15 14:00 to 16:30
สัมมนา แนะนำโครงการ ECIT “ECIT Mobile Application for SMEs” ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ร่วมสัมมนาฟรี เพื่อแนะนำโครงการ ECIT “ECIT Mobile Application for SMEs” ในวันพฤหัสบดีที่ 13... 2013-06-13 08:00 to 15:45
สัมมนา "Home Guru: เลือกห้องถูกตำแหน่ง ตกแต่งคอนโดถูกใจ" สัมมนา "Home Guru: เลือกห้องถูกตำแหน่ง ตกแต่งคอนโดถูกใจ" ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "Home Guru: เลือกห้องถูกตำแหน่ง ตกแต่งคอนโดถูกใจ" ในวันที่ 18 พ.ค. 56 ณ SCG XP Hall อาคาร SCG... 2013-05-18 13:00 to 15:00
Workshop ประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านอาเซียน Workshop ประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านอาเซียน เปิดรับสมัครสมาชิกในครอบครัว มาเรียนรู้เรื่องราวเพื่อนบ้านอาเซียน กับกิจกรรม Workshop ประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านอาเซียน... 2013-05-25 11:00 to 2013-06-02 15:30
โครงการ "แต่ง ฝัน ปั้น แบรนด์" โครงการ "แต่ง ฝัน ปั้น แบรนด์" “ชวนวัยรุ่นไทย แต่งเต็มมาแจ้งเกิด สร้างแผนการตลาด ดันแบรนด์แฟชั่นไทย” ในโครงการ "แต่ง ฝัน ปั้น แบรนด์"... 2013-05-11 (All day) to 2013-06-26 (All day)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Entertainment Creative Workshop รุ่นที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Entertainment Creative Workshop รุ่นที่ 2 TCDC ร่วมกับ Workpoint Entertainment จัดกิจกรรมความรู้สร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ... 2013-03-04 (All day) to 2013-11-08 (All day)
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "วรรณกรรมไทยมาจากไหน" โดยคุณสุจิตต์ วงษ์เทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังปาฐกถาพิเศษ โดยคุณสุจิตต์ วงษ์เทศ หัวข้อ "วรรณกรรมไทยมาจากไหน"... 2013-05-04 13:00 to 17:00
สัมมนาฟรี "เทรนด์ฤดูร้อน 2014" โดย Carlin สัมมนาฟรี "เทรนด์ฤดูร้อน 2014" โดย Carlin "ออกแบบผลิตภัณฑ์ ตกแต่งภายใน และแฟชั่น"... 2013-05-15 13:00 to 15:30

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.