^ Back to Top

เสวนา Zen Living (ชีวิตวิถีเซน)

Zen Living

งาน ZEN LIVING (ชีวิตวิถีเซน) จะมีขึ้นครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคมนี้ เราใช้ชื่อตอนในครั้งนี้ว่า “เงิน งาน จิตวิญญาณ ความสำเร็จ” ที่ร้าน ANNA’S WINE BISTRO ซอยพหลโยธิน 5 หรือซอยราชครู ตั้งแต่เวลา 14.00 น. โดย เดวิด บุญทวี และ อ. ทวีวรรณ กมลบุตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-612-9945 งานนี้เข้าร่วมฟรี

 

Seminar date: 
28 Jul 2013 14:00 to 16:00
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.