^ Back to Top

อบรม สัมมนา / Workshop

งานอบรม สัมมนา / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ(workshop) เพื่อเพื่มทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ

Title Description Seminar date
ค่ายสานฝัน Air Hostess Season 5 ค่ายสานฝัน Air Hostess Season 5 ONCEs Thailand ขอเชิญเยาวชนไทย อายุ 15-24 ปี สมัครเข้าร่วมค่ายสานฝัน Air Hostess Season 5 (เลือกรอบ) จัดในวันอาทิตย์ที่... 2019-09-22 13:00 to 2019-09-29 17:00
สัมมนา “ปรับตัว เปลี่ยนแปลงอย่างไร ในยุค Disruption” สัมมนา “ปรับตัว เปลี่ยนแปลงอย่างไร ในยุค Disruption” ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนา “ปรับตัว เปลี่ยนแปลงอย่างไร... 2019-09-03 13:30 to 15:50
Workshop "วาดสติ๊กเกอร์ไลน์ ใช้เองกันเถอะ" Workshop "วาดสติ๊กเกอร์ไลน์ ใช้เองกันเถอะ" ศูนย์การค้าหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วม Workshop "วาดสติ๊กเกอร์ไลน์... 2019-09-14 13:00 to 16:00
สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้วข้อ “ลุยแบบ Pro : Go แบบสิงห์” สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้วข้อ “ลุยแบบ Pro : Go แบบสิงห์” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้วข้อ “... 2019-08-28 13:00 to 16:00
Workshop วาดภาพสีน้ำ “ชีสเค้ก” Workshop วาดภาพสีน้ำ “ชีสเค้ก” บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม Workshop วาดภาพสีน้ำ “ชีสเค้ก” วิทยากรโดย ดลพักตร์ ชัยถาวร... 2019-08-31 13:00 to 16:00
Seagull Design Workshop 2019 "ความคิดสร้างสรรค์ พลังสู่การสร้างสตาร์ทอัพ : A startup with creative power" Seagull Design Workshop 2019 "ความคิดสร้างสรรค์ พลังสู่การสร้างสตาร์ทอัพ : A startup with creative power" บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วม Seagull Design Workshop 2019 "ความคิดสร้างสรรค์... 2019-08-24 09:00 to 17:00
สัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา" สัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา" สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ นักพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร... 2019-07-07 08:30 to 16:30
ค่าย "สานฝัน Rapper" ค่าย "สานฝัน Rapper" ONCEs Thailand ขอเชิญเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี สมัครเข้าร่วมค่าย "สานฝัน Rapper" ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ Learning... 2019-07-14 13:00 to 17:00
“ยัง MOVES” พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม เวทีหนึ่งวันกับคนรุ่นใหม่ เอายังไงต่อ? กิจกรรม “ยัง MOVES” พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม เวทีหนึ่งวันกับคนรุ่นใหม่ เอายังไงต่อ? “ยัง MOVES” พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม เวทีหนึ่งวันกับคนรุ่นใหม่ เอายังไงต่อ? จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ... 2019-06-02 09:00 to 17:00

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • admin