^ Back to Top

เสวนา “บันดาลไทย” สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ นำไอเดียต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากล

เสวนา “บันดาลไทย” สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ นำไอเดียต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล), วิทยสถานสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ธัชชา (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมงานเสวนา “บันดาลไทย” สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ นำไอเดียต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากล ภายใต้โครงการประกวด “ไทยทะยาน” ในแนวคิด “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z” ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ห้ามพลาด! งานเสวนา “บันดาลไทย” สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ นำไอเดียต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากล ภายใต้โครงการประกวด “ไทยทะยาน” ในแนวคิด “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล), วิทยสถานสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ธัชชา (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประกวดสร้างสรรค์ผลงานออกแบบด้านศิลปะวัฒนธรรมจากรากเหง้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการ “ไทยทะยาน” ภายใต้แนวคิด “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z” เพื่อผลักดันให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม ของไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ ต่อยอดให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์และมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน

โดยมีหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจภายใต้โครงการ ได้แก่ กิจกรรมเสวนา “บันดาลไทย” จากศิลปินนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของการนำเอามรดกทางวัฒนธรรม สู่ผลงานที่เป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าจะเป็น คุณพลอยพรรณ ธีรชัย และ คุณเดชา อรรจนานันท์ จาก THINK Studio ที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การออกแบบเครื่องประดับ, คุณศักดิ์สิทธิ์ พิศาลสุพงศ์ จาก Tube Gallery กับประสบการณ์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย และ คุณเกียรติอนันต์ เอี่ยมจันท์ ศิลปินอิสระ ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับจิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสม รวมไปถึง คุณวีรยุท ล้อทองพานิชย์ ผู้ผลิตโฆษณาแถวหน้าของเมืองไทย ที่จะมาให้แนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์โฆษณา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนิสิต นักศึกษา ผู้มีความมุ่งมั่นที่จะนำภูมิปัญญาไทยไปสู่ระดับโลก ด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการประกวดในโครงการ “ไทยทะยาน” ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภทผลงานการประกวด ได้แก่

  1. การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย
  2. การออกแบบเครื่องประดับสะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากล
  3. สร้างศิลปินด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสมแสดงถึงความเป็นไทย
  4. ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก

กิจกรรมการเสวนา “บันดาลไทย” จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถรับชมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์ได้ที่ www.facebook.com/thaitayarn

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่

  • www.facebook.com/thaithayarn
  • Line official : @thaithayarn
  • Instagram: thaithayarn

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณทรงฉัตร เลิศวัฒนกูล

เสวนา “บันดาลไทย” สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ นำไอเดียต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากล

Seminar date: 
15 Feb 2022 13:30 to 16:00
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.