^ Back to Top

เขียนเปลี่ยนชีวิตลำดับที่ 2 ของปี 2557

เขียนเปลี่ยนชีวิตลำดับที่ 2 ของปี 2557

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน และความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบันทึกเพื่อดูแลจิตใจ ร่างกาย พัฒนาชึวิต และการเยียวยา โดยใช้สมุดบันทึก+เฟสบุ๊คเป็นเครื่องมือ ด้วยการ... เขียนบันทึก (ตามคู่มือบันทึกไม่ธรรมดา) + เฟสบุ๊ค = ดูแลกายใจ + เยียวยาชีวิต + เสียงภายใน

Workshop ปรับพื้นฐานและสร้างพลัง 2 วัน (เข้าหรือไม่ก็ได้)
หัวข้ออบรมปรับพื้นฐาน

 • การเขียนบำบัด และการเขียนเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไร
 • เครื่องมือ Active Journal พื้นฐาน
 • กิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์ ดูแลชีวิตและสร้างพื้นที่การรับฟัง
 • ทลายกำแพงอุปสรรคการเขียนเพื่อสามารถใช้การเขียนบันทึกเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • จิตไร้สำนึก และสัญญาณชีวิต

การเขียนบันทึกไม่ธรรมดา เปลี่ยนกระดาษเป็นกระจกสะท้อนตัวตน เปลี่ยนถ้อยคำเป็นยานเดินทางสู่ภายใน ปลดปล่อยพลังของการเยียวยาตัวเอง เปลี่ยนปัญหาให้เป็นพลังสร้างสรรค์ และการค้นหาความหมายของชีวิต มีงานศึกษาและการวิจัยเป็นจำนวนมากชี้ว่า การเขียนบันทึกช่วยส่งเสริมสุขภาวะเชิงบวกและการเปลี่ยนแปลงชีวิต

คุณประโยชน์

 • เครื่องมือดูแลและเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการเขียนบันทึกไม่ธรรมดา
 • ความรู้และทักษะการเขียนบำบัดและการเขียนพัฒนาชีวิต (Active Journal)
 • ฟังเสียงฟัวใจและสัญญาณร่างกาย
 • ดูแลสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวมผ่านการเขียนบันทึก
 • ค้นหาความสุขและสร้างพลังชีวิต
 • ใช้ปัญญาในจิตไร้สำนึกก้าวผ่านขีดจำกัด

ขั้นตอนกิจกรรม
Workshopเตรียมตัวเตรียมใจ (หรือไม่เข้าก็ได้) -> รับคู่มือบันทึกไม่ธรรมดา -> บันทึกค้นพบตัวเอง ->แชร์ในกลุ่มเฟสบุ๊ค หรืออีเมล์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง (7 สัปดาห์) - > รับใบประกาศจบการอบรมและค้นพบการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง

หัวข้อการเขียนบันทึก Active journal ประกอบด้วยแบบชวนบันทึกมากกว่า 49 หัวข้อที่เราเลือกบันทึกได้ อย่างอิสระ

 • ดูแลกายใจ เครื่องมือดูแลหัวใจที่ทรงพลัง เพื่อนรับฟัง เข้าใจสัญญาณร่างกาย เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญา และการจัดการอารมณ์
 • เยียวยาชีวิต ก้าวผ่านอดีต ค้นหาปมภายใน สร้างแรงบันดาลใจและพลังสร้างสรรค์
 • ค้นพบเสียงภายใน ปัญญานำทางชีวิต ศักยภาพที่ซ่อนเร้น และความฝัน

*เขียนบันทึกตามบบที่เลือก แล้วแชร์บันทึก /บทเรียน/ความรู้สึกและความประทับใจ ที่กลุ่มเฟสบุ๊ค หรืออีเมล์ของโครงการฯ เพียงประมาณสัปดาห์ละ 3 ครั้งเท่านั้น
เหมาะสำหรับ ทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ ที่ต้องการพัฒนาชีวิต ความสุข และเครื่องมือเป็นโค๊ชชีวิตส่วนตัว
ค่าสมัครเพียง 410 บาท (ไม่เข้าWorkshopปรับพื้นฐาน) และ 500 บาท(สำหรับเข้าWorkshop) เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนหลากหลาย โดยไม่หากำไรเกินควร จึงตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเอื้อโอกาศให้ผู้เข้าอบรมได้รับผิดชอบตัวเองในเรื่อง อาหารกกลางวัน โดยมีเครื่องดื่มช่วงพักเบรกให้

จากเดิมโครงการฯจัดกระบวนการอบรมใช้เวลาหลายวัน จึงปรับเปลี่ยนกิจกรรม ให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าคอร์สนี้ได้ที่บ้าน ผ่านสมุดบันทึกและเฟสบุ๊คหรืออีเมล์ของตัวเอง ก็สามารถค้นพบศักยภาพของตัวเองได้อย่างง่ายดายและสอดคล้องกับวิถีชีวิต พร้อมเอื้อโอกาสให้คนที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพฯก็สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน
รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนจัดค่ายพรีเพื่อเยาวชนทั่วประเทศ

*** สมุดบันทึกและเฟสบุ๊คจะเป็นวิทยากรชั้นเยี่ยมให้กับเรา โดยมีผู้ให้คำปรึกษาและจัดกระบวนการอนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน ในความร่วมมือกับ ชุมชนนิเวศเอเชีย สมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการนักเขียนบำบัดหนุ่ม นักสั่งจิตบำบัด และกระบวนกรวิชาการรู้จักตัวเอง "ค่ายอ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต" "ค่ายนักฝันกล้าใหม่" "ค่ายธรรมวรรณศิลป์" และคอร์สทั่วไป

ระยะเวลา

 • Workshop วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1-2 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 น. - 17.00 น. ณ อาคาร Plaza East ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาใหญ่) ถนนรัชดาภิเษก เขต จตุจักร ใกล้กับเมเจอร์ รัชโยธิน
 • เริ่มต้นเขียนบันทึกค้นพบตัวเอง วันเสาร์ ที่ 1 มีนาคม 2557 (3ครั้ง / สัปดาห์ รวม 7 สัปดาห์ เพียง 21 ครั้งเท่านั้น) ตามคู่มือจากโครงการฯ และมีความรู้ บทเรียนจากเพื่อน และข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากรในกลุ่มเฟสบุ๊ค

ทางโครงการฯมีคู่มือเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ให้ หากต้องการรับฉบับเอกสาร โปรดช่วยค่าพิมพ์และค่าจัดส่งจำนวน 100 บาทถ้วน
อุปกรณ์ที่ต้องใช้

 • สมุดบันทึกขนาด 7 นิ้วขึ้นไป
 • อุปกรณ์การเขียน เช่น ปากกา
 • สี ขอแนะนำเป็นสีเทียน เพียง 6 สีก็ใช้ได้ (หากไม่สะดวกสามารถใช้ดินสอหรือปากกา)
 • เฟสบุ๊คหรืออีเมล์
 • เวลาอีกนิดหน่อยและหัวใจ+มือทั้งสองข้าง

* ไม่ต้องเขียนดี ไม่ต้องเขียนเก่ง เขียนเพื่อดูแลชีวิตและเปลี่ยนแปลงตัวเอง*
*** บันทึก = ค้นพบ

สมัครโดยการ

 • แจ้งความจำนงค์ทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์
 • โอนเงินค่าสมัคร ทางบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแยกศรีวรา เลขที่ 140-256762-0 (410บาท สำหรับไม่เข้าWorkshop หรือ 500 บาทสำหรับเข้าร่วมอบรมด้วย)
 • แจ้งการโอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล์หรือในวันจัดWorkshop

*** โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด อาชีพ เบอร์โทรฯ เฟสบุ๊คของท่านและต้องการคู่มือฉบับเอกสารหรือไฟล์คอมพิวเตอร์ หากเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ เราจะนำทุนส่วนนี้เพื่อสมทบทุนกิจกรรมเพื่อเยาวชน และการทอดผ้าป่าสร้างผู้นำรุ่นใหม่

ติดต่อเพื่อสมัคร

 • ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ ในความร่วมมือกับ ชุมชนนิเวศเอเชีย สมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการ
 • เบอร์โทรศัพท์ 083-1339968
 • Youngawakening@gmail.com
 • facebook.com/events/1438583769710290/

ข่าวประชาสัมพันธ์  : K. anurak36

Seminar date: 
01 Mar 2014 08:30 to 02 Mar 2014 17:00
Entry Fee: 
Yes
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.