^ Back to Top

งานเสวนา “ครอบครัวรักมหัศจรรย์”

งานเสวนา “ครอบครัวรักมหัศจรรย์”

“ครอบครัวรักมหัศจรรย์” ร่วมเสริมพลังรัก สร้างพลังใจ จากอ้อมกอดแห่งรักที่ยิ่งใหญ่...ของขวัญจากใจถึงใจ  เมื่ออ้อมแขนประสานกัน อ้อมกอดนั้นก็อบอุ่น  จาก  “เด็กพิเศษ” กลายเป็น “คนพิเศษ” ด้วยพลังรักแห่งครอบครัว  เชิญรับฟังเรื่องราวความรัก ความผูกพันจากประสบการณ์ผู้เป็นแม่โดย คุณ จิตติมา กุลประเสริฐรัตน์ (แม่น้องเม่น) ส่งความรักผ่านลงหนังสือใน  “ครอบครัวรักมหัศจรรย์”

กำหนดการเสวนา “ครอบครัวรักมหัศจรรย์”
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เวลา  13.30 – 17.30 น.
ณ ลานกิจกรรม ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชั้น 4 จามจุรีสแควร์
13.30 – 14.00 น.  เชิญแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ลงทะเบียน
                          จิบชากาแฟ น้ำผลไม้ สังสรรค์ตามอัธยาศัย
14.00 – 14.30 น.  เชิญร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน
14.30 – 15.30 น.  พิธีกรกล่าวต้อนรับ และนำเข้าสู่บรรยากาศ พลังรักอันแสนอบอุ่น
                          สู่อ้อมแขน “ครอบครัวรักมหัศจรรย์
                          *เสวนาความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษ
                          วิทยากรโดย :
                          1. น.พ.เอนกวิช เต็มบุญเกียรติ   (ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชฯ)
                          2. มาสเตอร์ ทบ เสนีย์   (ประธานชมรมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญ)
                          ดำเนินรายการโดย : คุณอาทร เตชะธาดา
15.30 – 17.00 น.  *สานสัมพันธ์รักที่อบอุ่น ประสบการณ์รักจากคุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่       วิทยากรโดย :
                          1. คุณแม่น้องเม่น (ผู้เขียน “ครอบครัวรักมหัศจรรย์”)
                          2. คุณแม่ๆ    (เหล่าคุณแม่ๆ ผู้ใกล้ชิดและรู้จักน้องเม่นในแต่ละช่วง)
                          ดำเนินรายการโดย : คุณดิว (สุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล) จากนิตยสาร HELLO!
17.00 – 17.30 น.  เชิญร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน
                          พบปะนักเขียนแจกลายเซ็นหนังสือ “ครอบครัวรักมหัศจรรย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2448 0658-9, 0 2448 0312 หรือ
หน้ากิจกรรม https://www.facebook.com/events/1420425208188066/?ref=22

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Sirirat Soonsakul / สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

Seminar categories: 
Seminar date: 
26 Nov 2013 13:30 to 17:30
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.