^ Back to Top

การอบรมเชิงปฎิบัติการการถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ “Creative Photo” ไอเดียปิ๊งส์ ถ่ายภาพปังในวันเดียว

การอบรมเชิงปฎิบัติการการถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ “Creative Photo” ไอเดียปิ๊งส์ ถ่ายภาพปังในวันเดียว

การอบรมเชิงปฎิบัติการการถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ “Creative Photo” ไอเดียปิ๊งส์ ถ่ายภาพปังในวันเดียว ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 1 ห้องเอนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น

 • 12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
 • 13.00 - 13.15 น.
  • กล่าวต้อนรับรับผู้ร่วมงาน พร้อมกับแนะนำวิทยากรผู้มาให้ความรู้ทั้ง 2 ท่าน
  • อาจารย์ฉลาด  ละออเหล่า ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ วิชาถ่ายภาพ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • คุณสรยุทธ พุ่มภักดี ช่างภาพนิตยสาร Secret เครืออัมรินทร์
 • 13.15 - 13.35 น. บรรยายเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น
 • 13.35 - 14.00 น. บรรยายภายใต้หัวข้อ “ Creative Photo”
  • คิดอย่างไรถึงคิดแบบ Creative
  • มุมมองการถ่ายที่ไม่ซ้ำใคร อย่างสร้างสรรค์
  • การสร้างเรื่องราวของภาพให้ดูน่าสนใจ
 • 14.00 - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
 • 14.15 - 14.35 น. ชมตัวอย่างภาพถ่าย เพื่อวิเคาะห์และนำปรับใช้กับการถ่ายภาพแบบสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น
 • 14.35 - 16.00 น. ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติการ ถ่ายภาพจริงพร้อมกับ ช่างภาพมืออาชีพ และสามารถนำภาพทถ่ายปริ้น เป็นของที่ระลึกจากฝีมือตนเอง ภายใต้ Concept “ ไอเดียปิ๊งส์ ถ่ายภาพปังในวันเดียว”
 • 16.00 น. ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน และเสร็จสิ้นกิจกรรม

ลงทะเบียนรับสิทธิ์
docs.google.com/forms/d/1nonhkDvtA6VnU_IF8VXoyCSqq6W_8gHdoRRMTazT0bs/edit

สอบถามข้อมูลการเข้าร่วม

 • 02-298-0988 ต่อ 104
 • www.facebook.com/artculture4h

รายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1. มีกล้องสำหรับถ่ายภาพ อาทิ มือถือ คอมเเพ็ค หรือ DSLR
2. ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนพร้อมกันเวลา 12.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kawvarin Silapat / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การอบรมเชิงปฎิบัติการการถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ “Creative Photo” ไอเดียปิ๊งส์ ถ่ายภาพปังในวันเดียว

Seminar categories: 
Seminar date: 
03 May 2017 12:30 to 16:00
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.