^ Back to Top

บรรยาย หัวข้อ การล้อเลียนของเวลาเชิงภาพยนตร์ และการเสียดสีของความจริงอันแสนอัปลักษณ์ : The parody of cinematic time and the irony of ugly truth

บรรยาย หัวข้อ การล้อเลียนของเวลาเชิงภาพยนตร์ และการเสียดสีของความจริงอันแสนอัปลักษณ์ : The parody of cinematic time and the irony of ugly truth

บรรยาย หัวข้อ การล้อเลียนของเวลาเชิงภาพยนตร์ และการเสียดสีของความจริงอันแสนอัปลักษณ์ : The parody of cinematic time and the irony of ugly truth โดย ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ในอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องไอยรา หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน : The Jim Thompson House

หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน ขอเชิญฟังบรรยายในหัวข้อ
การล้อเลียนของเวลาเชิงภาพยนตร์ และการเสียดสีของความจริงอันแสนอัปลักษณ์
(The parody of cinematic time and the irony of ugly truth)

โดย ดร.เกษม เพ็ญภินันท์
ในวัน อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00-16.00น.
ณ ห้องไอยรา บริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน

การบรรยาย ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษาในนิทรรศการ 2012-2555,2556,2557 โดยศิลปิน กรกฤต อรุณานนท์ชัย  (ไม่มีค่า ใช้จ่ายในการเข้าฟังและจะดำเนินรายการเป็นภาษาไทยเท่านั้น)

การบรรยายครั้งนี้สืบเนื่องมาจากประเด็นการ วิพากษ์และวิจารณ์ถึงกรณีหญิงสาวเปลือยอกเพื่อวาดภาพ Body Paint ในรายการ Thailand Got Talent เมื่อปี พ.ศ. 2556 กรกฤต อรุณานนท์ชัย ได้นำคลิปของรายการนี้ผ่านโปรแกรมยูทูปมาแทรกอยู่ในผลงานวิดีโอ ของเขา เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในวิดีโอถูกนำเสนอเพื่อเสียดสีกับความจริงต่อ นิยามความหมายของศิลปะและเรื่องอื่นๆ ภายในความลื่นไหลที่เวลาเชิงภาพยนตร์เปิดช่องทางให้เสียดสี เหตุการณ์ดังกล่าว

ผลงานวิดีโอ 3 ภาค 2012-2555,2556,2557 ของกรกฤต อรุณานนท์ชัย มีกำหนดระยะเวลาในการผลิต 3 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2555-2557 เป็นการนำเสนอพื้นที่ตรงกลางระหว่างวัฒนธรรมสองขั้วทั้งฝั่งตะวัน ออกและฝั่งตะวันตกที่ศิลปินมีสถานะเกี่ยวข้องด้วย ท่ามกลางยุคสมัยโลกาภิวัฒน์ที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เนต  นิทรรศการเปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9 – 20.00 น. จนถึงวันที่  10 กันยายน 2559

เกี่ยวกับผู้บรรยาย
เกษม เพ็ญภินันท์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาการเมืองการปกครองจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอกสาขาปรัชญาที่ New School for Social Research สหรัฐ อเมริกา ปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความสนใจหลักจะเกี่ยวข้องปรัชญาและความคิดร่วมสมัยโดยเฉพาะกลุ่ม นักปรัชญาฝรั่งเศสและเยอรมัน ทฤษฎีการเมืองและทฤษฎีสังคมสุนทรียศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษาและวัฒนธรรมร่วมสมัยผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตี พิมพ์ที่ผ่านมา เช่น“ความโกลาหลของวัฒนธรรมศึกษา”ในความโกลาหลของวัฒนธรรมศึกษา(บรรณาธิการ) สุวรรณา เกรียงไกรเพชร (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร, 2552) เป็นต้น

สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน โทร.02.612.6741 artcenter@jimthompsonhouse.com / www.jimthompsonartcenter.org / FB: The Jim Thompson Art Center

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน : The Jim Thompson House

บรรยาย หัวข้อ การล้อเลียนของเวลาเชิงภาพยนตร์ และการเสียดสีของความจริงอันแสนอัปลักษณ์ : The parody of cinematic time and the irony of ugly truth)

Seminar categories: 
Seminar date: 
28 Aug 2016 14:00 to 16:00
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.