^ Back to Top

เสวนา เชียงรายฟ้าใส ... "How to do? "

เสวนา เชียงรายฟ้าใส ... "How to do? "

เสวนา เชียงรายฟ้าใส ... "How to do? " จัดในวันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ขัวศิลปะ ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Artbridge Conversations
โครงการนิติฯโต๊ะกลมเสวนา สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Japan Foundation Bangkok
TCDC Chiangmai ภูมิใจเสนอ

เสวนา เชียงรายฟ้าใส ... "How to do? "

วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 เวลา 15.00 น.
ณ ขัวศิลปะเชียงราย (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม)

---

หลายเดือนผ่านไป หมอกควันจาง ฟ้าสดใส และเราเหมือนจะลืมเรื่องปัญหาหมอกควันไป แต่ว่ามันจะกลับมาในปีหน้า  อย่าได้วางใจ 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมล้อมวงเสวนา เกี่่ยวกับปัญหาหมอกควันและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย

เชียงรายฟ้าใส " How to do?" ร่วมแลกเปลี่ยนหลายมุมมอง จากศิลปิน นักฏหมาย นักสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ และดีไซน์เนอร์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาและวิธีการที่จะรับมือกับปัญหาหมอกควัน

แก้ไขปัญหาหมอกควัน เราจะให้ใครทำ .......หรือเราจะร่วมกันทำ ?

วิทยากร
1. ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ สถาบันการศึกษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. อาจารย์ วรวรรณ วรรณลักษณ์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4. คุณเสงี่ยม ยารังษี ศิลปินเชียงราย
5. คุณ ภณิดา ตันเจริญ กลุ่ม makerspace เชียงใหม่
6. คุณสุขุมาล สุริย์จามร กลุ่ม makerspace เชียงใหม่
7. คุณอินทพันธุ์ บัวเขียว ผู้จัดการ TCDC เชียงใหม่

ดำเนินรายการ อาจารย์ เพชรณพัฒน์ ศรีสุทธิยประภา สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ติดต่อสอบถาม ได้ที่
ขัวศิลปะ 053-166-623, 088-418-5431
อีเมล์ artbridge.cr@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1048691828518759/
ขัวศิลปะเชียงราย (เยื้องกับแมคโครเชียงราย) 551 หมู่ 1 ตำบลบ้านดู่ ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง เชียงราย 57000

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขัวศิลปะ ArtBridgeChiangRai (ABCR)

เสวนา เชียงรายฟ้าใส ... "How to do? "

Seminar date: 
29 Jul 2016 15:50 to 17:00
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.