^ Back to Top

คอมพิวเตอร์ / IT

อบรม สัมมนา คอมพิวเตอร์/ไอที ในด้านต่างๆ เช่น Social Media , Facebook, การสร้าง Fan Page, การสร้างแอพพลิเคชั่น การตลาดออนไลน์

โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่าย ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC)

โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่าย ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (สสวท.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกสัง

Seminar date: 
Monday, 2023, May 15 (All day) to Sunday, 2024, March 31 (All day)

Thailand Animation Pitching Workshop 2

Thailand Animation Pitching Workshop 2 โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2562 ณ TCDC ไปรษณีย์กลาง

Seminar date: 
Saturday, 2019, May 18 (All day) to Sunday, 2019, May 19 (All day)

THINKcamp 5 ค่ายความคิด ๕ "น้องใหม่ซ่าส์ ท้าเก๋าเกม"

ค่ายความคิด ๕ “น้องใหม่ซ่าส์ ท้าเก๋าเกม”

THINKcamp#5 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 17.00 น.

Seminar date: 
Saturday, 2013, September 28 - 09:30 to 17:00

JAVA GUI Workshop

JAVA GUI Workshop

ผู้เรียนสามารถสร้างโปรแกรมเพื่อจัดการด้านฐานข้อมูลแบบ Desktop Application ได้ทั้งชนิด Stand Alone และแบบ Client – Server อีกด้วย โดยจะใช้เครื่องมือหลักคือ NetbeansIDE + MySQL + iReport นอกจากนี้แล้วผู้เรียนสามารถสร้างรายงานได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้

Seminar date: 
Saturday, 2013, June 22 - 11:00 to Sunday, 2013, June 23 - 17:00

สัมมนา The 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2013)

สัมมนา The 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2013)

เชิญร่วมสัมมนา "การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ครั้งที่ 10" (The 10th International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering : JCSSE 2013)

Seminar date: 
Wednesday, 2013, May 29 - 08:00 to Thursday, 2013, May 30 - 16:00

สัมมนาฟรี " เปิดโลกไอที พลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่า" 8 หัวข้อสำคัญ เพื่อการใช้ไอทีให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้น

สัมมนาฟรี เปิดโลกไอที พลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อการใช้ไอทีให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้น

ทุกวันนี้หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านไอซีทีของไทยกำลังเร่งวางโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสารและ IT เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศต่างๆ แต่การมีโครงสร้างฯที่ดีอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ การจัดงานสัมมนานี้จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อก

Seminar date: 
Thursday, 2013, May 23 - 10:00 to Sunday, 2013, May 26 - 20:00

สัมมนา แนะนำโครงการ ECIT “ECIT Mobile Application for SMEs”

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ร่วมสัมมนาฟรี เพื่อแนะนำโครงการ ECIT “ECIT Mobile Application for SMEs” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม Garden Seaview Resort พัทยา จังหวัดชลบุรี

กำหนดการ

Seminar date: 
Thursday, 2013, June 13 - 08:00 to 15:45

SCG Experience จัดอบรม "Autodesk Revit Architect 2013"

SCG Experience จัดอบรม "Autodesk Revit Architect 2013" ฟรี 2 วัน

หลักสูตรอบรม 2 วัน ฟรี Workshop Autodesk Revit Architect 2013 สิทธิสำหรับลูกค้า SCG Experience เจาะลึกเทคนิคการออกแบบ 3 มิติ ภายใต้แนวคิด "Building Information Modeling - BIM" อันเป็นที่กล่าวขานกันทั่วโลก หากคุณทำงานด้านสถาปัตยกรรมไม่ควรพลาด

Seminar date: 
Wednesday, 2013, June 5 - 10:30 to Thursday, 2013, June 6 - 16:30

อบรม หัวข้อ "การเปิดร้านค้าบน Facebook"

การเปิดร้านค้าบน Facebook

เรียนรู้การใช้ Social Media ด้วย Facebook.com เพื่อแนะนำสินค้า สร้าง Fan Page บน Facebook.com เพื่อทำการตลาดออนไลน์ Facebook นั้นเป็น Social Network สร้างปฏิสัมพันธ์การมี Fan Page นั้นช่วยในการ Branding ธุรกิจไปในตัว ซึ่งมีคนอีกมากมายที่อาจจะกลา

Seminar date: 
Saturday, 2013, April 27 - 11:00 to Sunday, 2013, April 28 - 17:00
Subscribe to RSS - คอมพิวเตอร์ / IT

Members Online

There are currently 0 users online.